Detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 2 i Smålandsstenar - granskning

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 2 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser.

Granskningstiden för detaljplanen är 6 februari - 27 februari 2019

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhusets entré i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 27 februari 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning PDF
PlankartaPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-04