Plankarta samråd Villstads-haghult 1:218 m.fl.

Detaljplan för             Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva planläggning av fastigheten Villstads-Haghult 1:218 m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att möjliggöra för befintlig företags expansion inom området.

Samrådstiden för detaljplanen är 19 november -17 december 2018.

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset Smålandsstenar onsdagen 28 november kl. 18.00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 17 december ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Utredningar

Geoteknisk undersökningPDF
RiskanalysPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-26