Översiktsplaner under arbete

Här får du information om de översiktsplaner vi arbetar med just nu och i vilket skede av planprocessen de är i.

Granskning för Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult är avslutad

Förslag till ny fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult har varit ute på granskning. Granskningstiden varade mellan 31 maj-12 juli och är nu avslutad. Nu kommer synpunkterna sammanställas i ett granskningsutlåtande och planförslaget ses över och eventuella ändringar efter synpunkter redovisas. Se planförslaget här.

Sidan uppdaterades senast: 2018-07-13