Bostadsnära skog

I Gislaveds kommun efterstävar vi att bibehålla och skapa en levande grönstruktur av attraktiva skogar, naturområden och stråk av parkmark. Målsättningen är att skapa goda livsmiljöer för oss invånare och att bevara biologisk mångfald.

Alla invånare, oavsett ålder eller handikapp, ska ha tillgång till ett rikt utbud av olika grönområden för rekreation, avkoppling och naturupplevelser i nära anslutning till bebyggelse, skola och arbete.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-25