FOKUS gislaved CENTRUm

Gislaveds centrums fysiska miljö ska utvecklas

Nu är arbetet igång med framtagande av ett idé- och utvecklingsprogram för Gislaveds centrum. Under ett inledande skede har kommunen samlat in förslag och synpunkter från medborgare genom workshops och en webbenkät. Materialet kommer vara ett viktigt underlag i framtagande av programmet som beräknas vara klart i början av 2020.

Enkät om Gislaveds centrum

Mellan november 2018 till 20 januari 2019 kunde man fylla en webbenkät om framtiden i Gislaveds centrum. Det var 219 som svarade på enkäten, tack alla som tog er tid att svara!

Enkäten kommer nu sammanställas och presenteras i februari tillsammans med resultaten från andra dialoger. Sammanställningen kommer visas här på hemsidan och sedan vara en del i det färdiga programmet. Det går fortfarande att lämna förslag via e-tjänsten nedan.

Lämna förslag eller anmäl dig till nyhetsbrev

Lämna förslag eller anmäla dig till nyhetsbrev via e-tjänsten:

Förslag Fokus Gislaveds centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Dialog och workshop med fokusgrupper

Dialogskedet varade fram till februari 2019 och är nu avslutat. Det går fortfarande bra att skicka in synpunkter och förslag till e-tjänsten ovan.

Hållbar stadsutveckling i Gislaveds centrum

Om projektet

Projektet kommer att resultera i ett program för fortsatt arbete om planering och investering för att förnya och förändra delar av den fysiska miljön i Gislaveds centrum. Det är ett första steg för att fortsatt kunna prioritera åtgärder och fördela resurser för stadsutvecklingen. Framtagandet av programmet beräknas att ta drygt ett år och kommer att ställas ut så alla kan titta på det innan kommunfullmäktige antar programmet.

Särskilda prioriterade områden för projektet är Köpmangatan (gågatan), Johan Orres park (parken runt kommunhuset) samt Järnvägsgatan (vägen förbi ICA Kvantum), men arbetet kommer bedrivas ur ett helhetsperspektiv. Fokus för arbetet kommer att vara flera, bland annat aktivitetsmöjligheter för alla åldrar, viktiga stråk, ökad säkerhet för gående och cyklister samt sammankopplade grönstråk.

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-15