Vatten och avlopp

Vårt viktiga vatten

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet.

Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra allmänna (kommunala) vattentäkter eller din egen brunn. Sedan renas avloppsvattnet antingen i något av kommunens avloppsreningsverk eller i ett enskilt avlopp. Beroende på om du har allmänt eller enskilt vatten och avlopp så har du olika ansvar som fastighetsägare.PDF

Va-planering

Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och är naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har va‑hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska va-hanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning. Läs mer om kommunens arbetet med va-planering för hela kommunen.

Felanmälan

Felanmälan vatten och avlopp

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-22