Vattenmätare

Du betalar för den mängd vatten som du förbrukar. För att kunna mäta denna mängd installerar vi en vattenmätare på din fastighet som du ska läsa av en gång om året.

Mätaravläsning

I veckan har självavläsningskort skickats ut till våra va-abonnenter. Informationstexten i dessa utskick är tyvärr otydlig och vi har därför gjort iordning en sida här på webben för att försöka förtydliga och underlätta självavläsningen. Länk till sida med bilder på olika mätare.

Det är viktigt att läsa av sin mätare och skicka in för att vi ska kunna debitera en korrekt förbrukning. Även om du har en relativt nyuppsatt mätare ber vi dig läsa av och skicka in.

Delat ansvar

Det är tekniska kontoret som äger själva vattenmätaren i din villa och ser till att den fungerar som den ska. Du, som fastighetsägare, äger rören och anslutningar till mätaren och ansvarar för att vattenmätarbyten går att genomföra utan att ledningarna går sönder eller ventilerna måste bytas ut.

Vattenmätarbyte

Vart tionde år byter vi din vattenmätare för att säkerställa att mätningen fungerar och att du betalar för rätt mängd.

När det är dags för mätarbyte på din fastighet får du en lapp i brevlådan där vi talar om vilken tid vi planerar att genomföra bytet. För att vår personal ska kunna genomföra mätarbytet behöver du vara hemma. Om den bokade tiden inte passar ber vi dig snarast kontakta tekniska kontoret för att boka en ny tid. Mätarbytet är kostnadsfritt men om ingen är hemma vid tiden för vårt besök kommer vi debitera dig 437,50 kr för att vi kommit i onödan.

​Förbered inför mätarbyte

För att det ska gå att genomföra  ett vattenmätarbyte är det viktigt att avstängningsventilerna både innan och efter mätaren fungerar. Vi har därför gjort iordning en instruktion för hur du kontrollerar detta. Till instruktionen

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-28