Skötsel av avloppsanläggning

De flesta enskilda avlopp är uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används normalt en trekammarbrunn, där slam och fasta partiklar avskiljs. Den efterföljande reningen utgörs vanligtvis av någon form av infiltration eller markbädd, men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening. Det finns också komposttoaletter eller andra torra system som medger kretslopp av näringsämnen. Allt system mår bäst av regelbunden skötsel.

För att försäkra dig om att få den bästa reningseffekten i din avloppsanläggning, få så lång livslängd som möjligt, samt undvika driftstörningar och stopp är det viktigt att kontrollera den med jämna mellanrum. 

Regelbunden slamtömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den viktigaste skötselåtgärden - om slammet inte tas bort kan infiltationen eller markbädden slamma igen och förstöras. Men det finns flera andra skötselåtgärder som måste utföras för att hjälpa systemet att fungera så bra som möjligt. Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram en guide för hur du ska ta hand om ditt avlopp.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-21