Skyddsnivåer på avloppsanläggningar

I Gislaveds kommun tillämpas normal skyddsnivå på avlopp, förutom i närhet av speciellt skyddsvärda områden. Generellt råder en skyddszon på 100 m från ytvatten. Inom detta område krävs en rening motsvarande hög skyddsnivå.

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs i de fall det inte finns något vattendrag i den direkta närheten av anläggningen. Avloppsanläggningen ska klara 90 %-rening av organiskt material (BOD) och 70 %-rening av fosfor.

Hög skyddsnivå

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs i de fall som avloppsvattnet exempelvis släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag, inom vattenskyddsområde eller i närhet av badplats. Avloppsanläggningen ska då klara 90 %-rening av organiskt material (BOD), 90 %-rening av fosfor, 50 %-rening av kväve. Om avloppsvattnet släpps ut i närheten av en badplats krävs också att reningar har bra bakterieavdödning, vilket kan vara ett problem med vissa minireningsverk. Miljönämnden tittar framförallt på vilken funktion som ditt avlopp har. Det finns flera olika typer av reningsmetoder för att uppnå normal och hög skyddsnivå.

Exempel på anläggningar som passar för olika skyddsnivåer finns här: Jämför olika avloppssystemPDF.

Observera att enbart en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd, inte uppfyller reningskraven för hög skyddsnivå. Om dessa ska uppfylla reningskraven för hög skyddsnivå krävs ett tillägg för att rena vattnet från fosfor.

För mer detaljerade anvisningar och krav hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17PDF). Det finns även information om olika avloppslösningar på Avloppsguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20