Kommunalt dricksvatten

I Gislaveds kommun finns 8 allmänna vattenverk och 30 mil allmänna vattenledningar. De allmänna vattenverken försörjer 23 700 invånare med 2,0 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Samtliga vattenverk använder grundvatten som bas för dricksvattenproduktionen. Grundvatten har vanligen högre kvalité än ytvatten och därför är reningsprocessen oftast enklare i ett grundvattenverk.

Det allmänna dricksvattnet pumpas ut till abonnenterna via ett omfattande ledningsnät. Materialet i vattenledningarna är huvudsakligen järn eller plast. Ledningsnätet växer efterhand som nya områden ansluts. Vattnet lagras i så kallade låg- respektive högreservoarer för att hålla vattentrycket, klara den ojämna dygnsförbrukningen samt för att utgöra en reserv vid t.ex. större läckor och elavbrott. Det finns fyra överföringsledningar för dricksvatten i kommunen; Hestra-Gislaved, Gislaved-Anderstorp, Anderstorp-Reftele och Smålandsstenar-Skeppshult.

Vattenkvalitet

Vatten är ett livsmedel vilket innebär höga krav på kvalitet i alla led i produktionen och distributionen. För att garantera kvalitén på dricksvattnet utförs löpande egenkontroll. Processerna övervakas via dataövervakning, vattenprovtagning, kundkontakter och besök på anläggningarna.

Tänk på att det enbart är kallvattnet som är klassat som livsmedel, då varmvatten inte är avsett att användas som dricksvatten.

Det allmänna dricksvattnet i Gislaved är mjukt, vilket innebär att det lämnar mindre kalkavlagringar i t ex en kaffebryggare när det värms upp. Ett mjukare vatten kräver dessutom mindre tvättmedel än ett hårt. Läs mer om hårdhet och pH för vattnet i kommunens olika orter

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-28