PFAS, Perfluorerade alkylsyror

Med anledning av livsmedelsverkets rapport om PFAS (perfluorerade alkylsyror) i dricksvatten är det flera oroliga invånare som hört av sig med hur det ser ut i Gislaveds kommun.

Läget i Gislaveds kommun

I Gislaveds kommun har vi gjort analyser på vårt dricksvatten. Svaren visar att vårt dricksvatten ligger mycket under det gränsvärde som Livsmedelsverket satt upp. Analyserna är gjorda i slutet av mars månad 2014.

Livsmedelsverkets gränsvärde ligger på 90 ng/liter (ng=nanogram).

Vid vattenverket i Gislaved visade resultatet 10 ng/liter. Dricksvattnet i Anderstorp, Gislaved, Reftele och Hestra går genom verket i Gislaved.

Vid vattenverket i Smålandsstenar, som även förser Skeppshullt med vatten visade resultatet 8 ng/liter.

I kommunens övriga orter har man bedömt att denna typ av analys inte behöver göras, då det genom åren inte funnits några företag på dessa platser som hanterat denna typ av kemikalie som förgiftar vattnet. Risken är därför näst intill obefintlig.

I Gislaveds kommun kan vi därför känna oss trygga. Vårt dricksvatten är såväl gott som av god kvalité.

Om perfluorerade alkylsyror

Perfluorerade alkylsyror är relativt vanligt förekommande i de stora svenska sjöar och vattendrag som används som råvatten till dricksvatten, men halterna verkar vara låga (<10 ng/l) och innebär ingen hälsorisk. Till det kommer förorenat grundvatten på åtminstone 78 platser. I fem kommuner (Botkyrka, Uppsala, Ronneby, Halmstad och Båstad) har fynd av höga halter PFAS lett till förändringar i dricksvattenförsörjningen för att skydda konsumenterna.

PFAS-relaterade ämnen används, förutom i brandsläckningsskum även i bland annat impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish) och i verkstads- och elektronikindustrin. Den omfattande användningen gör att PFAS även kan spridas till råvattentäkter från deponier, avloppsvatten och avloppsslam.

Eftersom ämnena är lättrörliga och svårnedbrytbara kan de också transporteras långt. Det innebär att det kan finnas andra PFAS-påverkade dricksvattenanläggningar som inte har uppmärksammats i kartläggningen. Kemiska och mikrobiologiska faror från deponier och avloppsanläggningar ingår på ett självklart sätt i den faroanalys som är en del av systemet för kvalitetssäkring av livsmedel, och det är lämpligt att då även betrakta PFAS som en möjligt relevant fara.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-16