Gislaveds kommun logotyp

Cedergrens arkiv

Ett byggmästararkiv från 1800-talets mitt

Mellan 1840 och 1870-talet arbetade Mårten Cedergren som byggmästare vid Nissafors bruk. Många av ritningarna från denne mycket produktive byggmästare finns bevarat i Gislaveds kommunarkiv i en särskild avdelning, kallad det Cedergrenska arkivet.

I arkivet finns förutom handlingar från Mårten Cedergren själv, även material av dennes söner August och Edvard. I arkivet finns också handlingar av Charles Emil Löfvenskiöld och Adolf Wilhelm Edelswärd.

En förteckning och utdrag från arkivet sammanställdes 1989 av Gislaveds dåvarande stadsarkitekt Erland Ullstad. Här kan du läsa om
ett byggmästararkiv från 1800-talets mittöppnas i nytt fönster.

Arkivet håller på att digitaliseras och kommer göras tillgängligt via kommunens hemsida. Här kan du se exempel på de ritningar som finns i Cedergrens arkiv (OBS! vissa stora filer).

Nr 31 a Corps de logie på GyllenforsPDF (pdf, 72.7 MB) (av August Cedergren)

Nr 44 a Corps de logie på NissaforsPDF (pdf, 457.7 kB), plan (av Adolf Wilhelm Edelswärd)

Nr 68 Skiss på Önnarps kvarnPDF (pdf, 37.8 MB)

Nr 69 Ritning på Näs HackelsemaskinPDF (pdf, 37.1 MB), plan och fasader, tuschritning, M.C 1842

Kontakt

Annika Blixth
Kultursekreterare
0371-813 43
skicka e-post

Senast ändrad: 2012-09-05 av Annika Blixth
Gislaveds kommun  | Telefon 0371-810 00  | kommunen@gislaved.se  | Mer kontaktinformation  | Felanmälan