Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Miten kunta toimii?

Aina ei ole helppo tietää, mitä kunta tekee ja mitä velvoitteita sillä on. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten kunta toimii ja mitkä tehtävät kunnanvaltuustolla sekä kunnanhallituksella on.

Mitä teemme?

Kunta on rajattu maantieteellinen alue, joka on itsenäinen poliittisesti valitun hallituksen kautta. Kunta vastaa muun muassa kouluista, sosiaalipalveluista, vesi- ja viemäröintihuollosta sekä puhtaanapidosta.

Mikä on yleinen asiakirja?

Asiakirjat saapuvat kuntaan monella tavalla, paperidokumenttina tai digitaalisesti, kuten sähköpostina. Yleiseltä asiakirjalta vaaditaan että se säilytetään kunnassa ja että se on laadittu kunnassa tai että se on saapunut kuntaan. Asiakirja katsotaan säilytetyksi kun se on saatavana kunnassa tai kun se on tavoitettavana teknisen apuvälineen kautta, esim. tietokoneen. Asiakirja katsotaan laadituksi, kun se on lähetetty ulkopuoliselle henkilölle tai muulla tapaa vahvistettu. Asiakirja katsotaan saapuneeksi kun se tulee kuntaan tai kun toimivaltainen virkamies on vastaanottanut sen. Yleinen asiakirja on yleensä myös julkinen, mikä tarkoittaa että kuka tahansa voi ottaa siihen osaa. Jotkut asiakirjat voidaan luokitella salassa pidettäviksi.

Kunnan asia

Jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus tarkastaa kunnan toimintaa julkisuusperiaatteen mukaisesti, on yleisöllä oikeus ottaa osaa kunnan yleisiin asiakirjoihin. Tämän mahdollistamiseksi on tarpeen että asiat kirjataan niihin liittyvien asiakirjojen kanssa diaariin. Diaariin kirjataan yleiset asiakirjat, sekä julkiset että salassapitosuojatut. Poikkeukset joita tehdään, koskee tiettyjä julkisia asiakirjoja jotka kirjataan muulla tavalla tai joilla on vähäisempi merkitys. Mikäli haluat ottaa osaa yleisiin asiakirjoihin, ota yhteyttä kansliaan.

Asian tapahtumakulku

Asia muodostuu kun kunnalle tulee asiakirja valtion virastolta, yritykseltä, järjestöltä tai yksityishenkilöltä. Myös kunnan valitut edustajat ja virkamiehet voivat ottaa asian esille. Asiakirja voi saapua tavallisena kirjeenä, faksina tai sähköpostina. Uusi asia kirjataan, toisin sanoen se leimataan saapumispäivämäärällä ja sille annetaan diaarinumeron. Tämä numero on ainutlaatuinen joten asia on helposti löydettävissä. Tämän jälkeen asia valmistellaan. Asiasta vastaavassa hallinnon yksikössä yksi tai useampi virkamies hankkii esille tarvittavat tiedot. Joissakin tapauksissa lautakunta päättää itse, mutta joskus on tarpeen saada mielipiteitä muilta lautakunnilta. Rutiiniasioissa lautakunta voi luovuttaa päätösvallan virkamiehelle. Jotkin asiat siirtyvät eteenpäin kunnanhallitukselle tai kunnanvaltuustolle. Kun päätös on tehty, se lähetetään niille joita se koskee. Siitä ilmoitetaan myös kunnan ilmoitustaululla laittamalla tiedote laaditusta pöytäkirjasta. Kunnan virkamiehet huolehtivat että se mistä edustajat ovat päättäneet, myös toimeenpannaan.

Tyytymätön tehtyyn päätökseen?

Mikäli kunnanasukkaana olet tyytymätön kunnan päätökseen, sinulla on oikeus kääntyä asianomaisen lautakunnan puoleen joka on velvollinen ottamaan asian käsiteltäväkseen. On myös mahdollista saada kunnanvaltuuston tai lautakuntien tekemät päätökset lääninoikeuteen harkittavaksi.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan