Fokus hållbarhet

Fokus hållbarhet är samlingnamnet på de utåtriktade aktiviteter med tema hållbarhet vi anordnar.

Aktiviteter sker under hela året. I oktober har vi en särsklid temavecka, där vi tillsammans med föreningar, näringsliv och kommunala bolag anordnar olika hållbarhetsaktiviteter.  

Skogsexkursion – hyggesfritt skogbruk

Välkommen till en kväll i fält med skogskonsulent Jan-Eric Spånberger. Skogsbränder, insektsangrepp och förlust av biologisk mångfald hotar våra skogar. Ett mer varierat skogsbruk kan vara en del av lösningen. Mångfald i brukandet och mer varierade skogar ger dig som skogsägare och samhället:

  • Riskspridning och minskad sårbarhet.
  • Skogar bättre rustade för klimatförändringarna.
  • Bättre möjlighet att möta framtidens behov av produkter och tjänster från skogen.

Under kvällen kommer vi att titta på och diskutera för- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk, vilken typ av skog som passar denna skötselmetod samt vad du som skogsägare kan göra för att öka den biologiska mångfalden i din skog. Vi bjuder på kvällsmat och kokkaffe.

När: Måndag den 6 maj klockan 18-20

Vi samlas vid Våthults kyrka 17.45 och kör gemensamt sista biten till Bollbynäs 2:6.

Anmäl dig via denna länklänk till annan webbplats


Sidan uppdaterades senast: 2019-04-23