Fokus hållbarhet

Temakväll: Biologisk mångfald

Plats: Stora Segerstad
Tid: 1 april kl.18-20
Kostnad: Fritt, lokalproducerad middag ingår

Den minskande biologiska mångfalden pekas ut som det största hotet mot vår planet. Massutrotningen går fortare nu än när dinosaurierna dog ut. Hur bidrar jordbruket till en ökad biologisk mångfald och hur kan nyttodjur och nyttoväxter öka lönsamheten, minska risken för skadedjur och ge ökad skörd? Det och mycket mer får vi veta denna kväll. Vi är mycket glada för att välkomna hit den inspirerande odlingsrådgivaren Kirsten Jensen som är Sveriges mesta expert på området. Kirsten jobbar till vardags på länsstyrelsen i Västra Götaland som rådgivare för odling av fleråriga grödor.

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-14