Stor brandfara i skog och mark

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och eldning avråds. I kombination med blåsigt väder bidrar det till en extremt hög brandrisk.

Det varma och torra vädret har medfört att brandfaran i skog och mark just nu är väldigt hög. Därför avråder Räddningstjänsten starkt från att elda med öppen eld i skog och mark. Även skogsarbete eller annat arbete som kan medföra gnistbildning avråds. De närmaste dagarna kommer brandriskvärdena vara fortsatt mycket höga i länet. Detta beror på en längre tids torka och relativt kraftig vind. Det översta marklagret och vegetationen har nu torkat ut.

- Vi ser med viss oro på de kommande dagarnas torka, säger Johan Nilsson, Räddningschef i beredskap för Jönköpings län. En skogsbrand nu kan bli omfattande och vi uppmanar alla att vara försiktiga och enbart grilla på säkra och iordningställda grillplatser samt undvika annan aktivitet där det finns risk att en eld sprider sig.

Johan Nilsson informerar även att i samband med blåsigt väder så kan en gnista eller glöd blåsa långt. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning fram till dess att brandrisken bedöms som lägre.

All eldning sker på eget ansvar

Om du tänker elda trots vår avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Säkerställ att till exempel vattenslang, hink, lövräfsa eller andra verktyg för släckning finns i närheten. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun.

Följer läget

Räddningstjänsten analyserar väderläget kontinuerlig. Dessutom har vi, i rådande läge, ökat de resurser som larmas vid en misstänkt eller konstaterad skogsbrand. Även skogsbrandsflyget har utökat sin flygning och flyger just nu fyra gånger per dag. Just flyget är en stor hjälp för personalen på räddningstjänsten för att upptäcka bränder och har redan upptäckt eller varit behjälplig vid bränder tidigare i år.

Sidan uppdaterades senast: