INNEHÅLL

Hemsjukvård i Gislaveds kommun

Från 1 januari 2013 tar Gislaveds kommun över ansvaret för hemsjukvård från Landstinget i Jönköpings län.


Detta innebär att kommunerna ansvarar för hemsjukvård och landstinget för mottagningsverksamhet.

Den personal, exempelvis sjukgymnaster, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, som arbetar med brukaren/patienten i hemmet kommer samtliga att vara anställda av kommunen.

Hur funkar det?

Hemsjukvård erbjuds till dig som enligt medicinsk bedömning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Kommunens hemsjukvård kan innefatta insatser från distrikts- eller sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Kontakten med och besök hos läkare kommer inte att förändras, utan sker även i fortsättningen via din vårdcentral.

Du som idag är registrerad i hemsjukvård kontaktar din distriktssköterska i kommunen vid behov. Du som inte är registrerad i hemsjukvård men anser dig ha behov av detta vänder dig i första hand till din vårdcentral för bedömning.

Det är läkare, distrikts- eller sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer behovet av hemsjukvård.

Har du behov av hjälpmedel för exempelvis förflyttning och personlig vård, kontaktar du kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast på rehabenheten för bedömning och utprovning av hjälpmedel.

Bakgrund till kommunal hemsjukvård

Regeringen har klargjort att man på frivillig väg vill få till stånd ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvård. Grunden till regeringens ställningstagande baseras bland annat på den utvärdering som Socialstyrelsen genomförde år 2008 "Hemsjukvård i förändring".

Utvärderingen visade på ett antal fördelar med kommunal hemsjukvård jämfört med hemsjukvård i landstingets regi, både sett ur ett skattebetalarperspektiv som vårdtagarperspektiv.

Idag har drygt hälften av landets kommuner redan ansvar för hemsjukvård.

Läs mer om kommunens hemsjukvård och kontaktuppgifter till den


Sidan uppdaterades senast: 2013-07-22