INNEHÅLL

Nu börjar vi webbsända kommunfullmäktige

Gislaveds kommun börjar nu direktsända fullmäktigemötena från och med mötet den 28 februari.

Sändningarna kommer ske via kommunens webbplats gislaved.se.

Agneta Karlsson (M), som är fullmäktiges ordförande tycker att det viktigt att möjliggöra för invånare att ta del av mötena på deras egna villkor, att inte längre behöva anpassa sig till att vara vid en viss plats, vid en viss tidpunkt.

- Det är en fråga om demokrati och att kunna följa det som beslutas om i kommunen på sina egna villkor. Dagens teknik ger den möjligheten på ett bra och enkelt sätt, säger Agneta Karlsson.

Direktsänds och eftersänds

Den som är intresserad kommer dels kunna följa fullmäktigemötet direkt på webben, men även i efterhand. Bara någon dag efter varje möte kommer sändningen finnas tillgänglig på kommunens webbplats, där man kan klicka sig mellan de olika ärendena.

- Det ska vara smidigt. Man ska inte behöva se sändningen från början till slut och vänta in det som intresserar en, anser Agneta Karlsson.

Även i mobilen och läsplattor

Var femte besökare på kommunens webbplats idag, kommer från en smartphone eller läsplatta. Därför är det viktigt att kommunens sändningar av fullmäktige också fungerar från en sådan mobil enhet. Det menar Peter Dallman som är informatör och huvudansvarig för kommunens webbplats.

- Många videospelare på webben idag baseras på tekniken Flash, som inte fungerar i de flesta mobiltelefoner och läsplattor. Det blir därför allt viktigare att erbjuda tjänster som inte utesluter våra webbbesökare, utan istället fungera för så många som möjligt, säger Peter Dallmann.

Samarbete med Mediacenter

Vid sändningarna av mötena samarabetar Gislaveds kommun med kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län, som Gislaveds kommun är en av medlemmarna i. Vid varje möte är det de som finns på plats och filmar och sköter tekniken.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-20