INNEHÅLL

Ny gång- och cykelväg i Anderstorp

Tekniska kontoret har börjat röja för en ny gång- och cykelväg utanför Anderstorp. Från gångtunneln under riksväg 27 förlängs den befintliga cykelvägen fram till Stötabogatan.

I samband med ombyggnaden av riksväg 27 förbi Anderstorp kommer vägen att delas av med mitträcke och sidoräcke. Det gör det svårare för de fotgängare och cyklister som vill ta sig till och från industriområdet väster om Anderstorp. För att göra trafikmiljön säkrare bygger tekniska kontoret en ny gång- och cykelväg utmed riksväg 27 fram till Stötabogatan.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2013.

Här kan du se en ritning över den nya gång- och cykelvägens sträckning.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-01