INNEHÅLL


God kvalite på kommunens äldreomsorg

Under torsdagen presenterade socialstyrelsen undersökningen Äldreguiden där kvaliteten inom hemtjänst och särskilt boende i kommunen jämförs med övriga riket.

Äldreguiden har presenterats varje år sedan 2008 och syftar till att ge både information och vara vägledande, när du exempelvis ska välja hemtjänst eller särskilt boende.

Bra service till våra invånare

Årets resultat visar att Gislaveds kommun har riktigt bra äldreomsorg, både om man tittar på siffrorna i sig, och om man jämför vårt resultat med andra kommuner i Sverige.

- Vi fortsätter att ge en så bra service som möjligt till kommunens invånare. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende gör ett gott jobb. Samtidigt måste vi jobba vidare med att de äldre ska uppleva en större trygghet och kunna påverka tiderna när de får hjälp, säger vård- och omsorgschef Marie Lackenbauer.

Resultatet i siffror

Nedan kan du läsa mer om en del resultat från undersökningen:

  • 94 procent av omsorgspersonalen vid särskilt boende har en omsorgsutbildning (ex undersköterska). Samtliga boenden och hemtjänstgrupper erbjuder den äldre en kontaktperson.
  • 92 procent av de äldre i särskilt boende, har varit delaktiga i planeringen av hur den egna omsorgen genomförs. Inom hemtjänsten är motsvarande siffra 94 procent.
  • Nästan åtta av tio hyresgäster vid kommunens särskilda boenden är nöjda med maten som serveras och vid samtliga boenden serveras måltiderna vid de rekommenderade tiderna.

Förbättringsområden

På det stora hela visar Gislaveds kommun goda resultat i undersökningen. Samtidigt finns det delar där kommunen kan bli bättre. Ett exempel är förekomsten av rutiner vid misstanke om undernäring inom hemtjänsten.

- Övergripande har vi ett bra resultat, men vi ser även att det finns områden som vi måste jobba vidare med för att bli bättre, säger Lackenbauer.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-17