INNEHÅLL

Affärsracet dag 2

Under torsdagens morgon öppnades portarna för näringslivsmässan Affärsracets andra dag.

Privatpersoner, företagare, leverantörer och andra besökare har under dagen kunnat ta del av regionens utställande företag. Dessutom har det hållts ett flertal öppna seminarier. Tre av dem har personal från Gislaveds kommun hållt.

Susanne Norberg som är kommunens bygg- och miljöchef berättar om hur du startar och utvecklar livsmedelsverksamhet.

Susanne Norberg som är kommunens bygg- och miljöchef berättar om hur du startar och utvecklar livsmedelsverksamhet.

Starta och utveckla livsmedelsverksamhet

Under förmiddagen höll kommunens nya bygg- och miljöchef ett seminarie om hur man st​artar och utvecklar livsmedelsverksamhet, exempelvis en restaurang. Det finns mycket man som företagare måste ta hänsyn till enligt Sveriges livsmedelslag.

Susanne menar att en framtida verksamhet ska börja med frågan "vad ska jag bjuda på i matväg, och i vilken omfattning?". Svaret på den frågan påverkar hur man sedan går vidare.

Hon påpekade även flera gånger att inte tveka att kontakta kommunen vid minsta osäkerhet. Där finns personer som finns till för att hjälpa dig komma vidare. Det kan röra sig om allt från om de tilltänkta lokalerna är bra för den verksamhet du vill starta till mer detaljerade frågor som exempelvis placering av handfat.

Stadsarkitekt Sven Hedlund ger goda råd kring bygglov.

Stadsarkitekt Sven Hedlund ger goda råd kring bygglov.

Bygglov - hur går det till?

Under dagen har även kommunens stadsarkitekt Sven Hedlund hållt ett föredrag där han gav tips och råd som är bra att tänka på när man ska söka bygglov, och hur en bygglovsprocess går till.

- Kontakta kommunen i ett tidigt skede. Då minimeras risken för att det blir fel och att man behöver justera eller göra om något som dels tar tid, dels kostar pengar, menar Hedlund.

När man ska bygga något nytt, exempelvis en byggnad, eller vinkraftverk eller för den delen en golfbana behövs bygglov, men det finns även en del saker man får göra som är bygglovsbefriat. Hedlund tipsar om att kontakta kommunen vid minsta osäkerhet, så att det blir rätt från början.

Det finns nämligen saker du får bygga på vissa platser, men inte på andra.

- På landsbygden finns normalt inga detaljplaner. Där finns större friheter att få bygglov, än i tätbebyggt område, men kontakta helst kommunen i förväg och stäm av så du vet vad som gäller, berättar Sven Hedlund.

Johan Nilsson från räddningstjänsten pratar brandsäkerhet och vikten av det.

Johan Nilsson från räddningstjänsten pratar brandsäkerhet och vikten av det.

Vikten av brandsäkerhet

Eftermiddagens sista seminarie som kommunen höll i handlade om brandsäkerhet. På plats fanns ställföreträdande räddningschefen Johan Nilsson för att prata om vikten av brandsäkerhet.

- Många bränder undviks med förebyggande arbete. Därför är det mycket viktigt att arbeta med företagets brandsäkerhet, säger Nilsson.

Han vill gärna att räddningstjänsten ska användas som bollplank i företagets säkerhetsarbete. Där finns personal som är mycket duktiga med lång erfarenhet inom området.

Johan gav också tips på hur man kan tänka i olika typer av scenarion i sin verksamhet.

- "Vad händer om det börjar brinna på Sunes kontor? Hur påverkar en brand i maskin X produktionen?"

Scenariotärenket får dig att lättare sätta dig in i vad som är värt att skyddas och på vilket sätt.

- Har du tänkt att bygga nytt eller bygga om, kontakta gärna räddningstjänsten i förväg. Vi kan hjälpa dig med råd och stöd för att minska risken för en brand, uppmanade Nilsson.

Blandade bilder från mässan

Kommunens näringslivsstrateg Camilla Wallin Kupferberg i samtal med en besökare.

Kommunens näringslivsstrateg Camilla Wallin Kupferberg i samtal med en besökare.

Gislaved Energi på plats.

Gislaved Energi på plats.

Isaberg marknadsför deras aktiviteter.

Isaberg marknadsför deras aktiviteter.

Även våra grannkommuner är representerade under mässan.

Även våra grannkommuner är representerade under mässan.

Översiktsbild från mässan.

Översiktsbild från mässan.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-24