INNEHÅLL

Man arbetar för fullt med att göra klart bron vid trafikplats Anderstorp.

Riksväg 27 avstängd förbi Anderstorp

Arbetet med nya riksväg 27 går som planerat. Mellan 24 juni och 7 juli leds trafiken om genom Anderstorp. Den befintliga vägen ska få ny beläggning och mitträcke.

För att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt stängs riksväg 27 av mellan Brogatan och den nya trafikplatsen väster om Anderstorp. Omledningen går via Brogatan, Ågatan, Oljevägen och väg 604 om du kommer från Värnamo, tvärtom ifall du kommer från Gislaved.

Räkna med att resan tar längre tid än vanligt och att det kan bli köer.

Arbetet kan gå snabbare

- Vi släpper på trafiken så fort som möjligt, säger Sofia Runesson på Svevia. Vi har beräknat att arbetet tar max två veckor, är vi färdiga innan 7 juli så öppnar vi upp vägen för trafik igen.

Just nu fräser man upp den gamla asfalten på vägen utanför Anderstorp för att kunna lägga ny.

Invigning till hösten

Byggandet av den nya vägsträckningen har pågått sedan hösten 2011. Större delen blir en mötesfri väg med mitträcke medan det på vissa partier enbart blir ett körfält i vardera riktning.

Tre nya trafikplatser byggs: Gislaved Norra vid väg 26, Gislaved Östra med ny infart till Gislaved och trafikplats Anderstorp, med anslutning till bland annat väg 604. Ladda hem kartan till höger för att se sträckningen av vägen.

De nya av- och påfarterna vid trafikplats Anderstorp förbereds för asfaltering.

I mitten av juli är det mesta asfaltsarbetet gjort. Det som sedan återstår är att göra klart de nya trafikplatserna, att sätta upp viltstängsel och att måla alla linjer. Invigning av vägen kommer att bli den 11 oktober.

- Det mesta av det fortsatta arbetet görs på den nya vägen och påverkar inte trafikanterna. Efter semestern ska trafikplats Gislaved Norra byggas färdigt och då kan det bli en del störningar, säger Sofia Runesson.

Miljön kommer att förbättras i Gislaved

Genom att nya vägen dras utanför samhället ökar framkomligheten för genomfartstrafiken samtidigt som både miljön och trafiksituationen inne i Gislaved förbättras. Trafikverket räknar med att de som passerar Gislaved sparar fem minuter mot att köra igenom samhället. 

Vy västerut från bron vid trafikplats Gislaved Östra.

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-25