INNEHÅLL

Arbetsgruppen som ska se över infrastrukturstrategin.

Arbetsgruppen som ska se över infrastrukturstrategin.

Infrastrukturstrategin under lupp

Gislaveds kommun ser nu tillsammans med Gislaveds näringslivsbolag över den gemensamma infrastrukturstrategin.

Under torsdagskvällen möttes arbetsgruppen som tillsammans ska titta på den infrastrukturstrategi med tillhörande handlingsplan som beslutades om i kommunfullmäktige 2010. Utifrån den ska man se vilka förändringar och uppdateringar som behöver göras.

- Mycket har hänt med infrastrukturen i vår kommun de senaste tre åren, bland annat med den efterlängtade nya förbifarten Gislaved-Anderstorp. Nu är det dags att se över strategin från 2010 och sätta upp nya mål för framtiden, berättar kommunalrådet Niclas Palmgren (M).

Ska vara enkelt

Det är viktigt att det finns en bra infrastruktur. Det ska vara enkelt för människor att resa till, från och genom vår kommun. Kan Gislaveds kommun erbjuda en bra infrastruktur så blir vårt område mer tillgängligt och därmed även mer attraktivt för såväl invånare som besökare och företag.

Strategin är ett samarbete mellan kommun och näringsliv där man tillsammans sätter upp tydliga mål för att möta de möjligheter och problem som Gislaveds kommun står inför. 

- Det är viktigt att kommunen och näringslivet gemensamt pekar på vilka specifika områden som vi behöver utveckla i vår kommun. Då ökar vi möjligheten att nå de resultat som vi vill, säger kommunalrådet Marie Johansson (S).

Om infrastrukturstrategin

Strategin som bestämdes 2010 sträcker sig tio år framåt. Den kompletterades med en handlingsplan som sträckte sig från 2010 till i år. Man har valt att inrikta sig på frågor som rör vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar samt färjetrafik (Bolmenfärjan).

Nu ska en ny handlingsplan göras för några år framåt, och strategin ska revideras utifrån de förutsättningar som finns idag. Första mötet hölls under torsdagskvällen och arbetet beräknas bli färdigt under våren 2014. 

Arbetsgruppen består av tre representanter från kommun och fyra representanter från kommunens näringsliv. I gruppen finns även kommunens utredare i infrastrukturfrågor:

  • Niclas Palmgren, (M) kommunstyrelsens ordförande
  • Carina Johansson (C), kommunstyrelsens vice ordförande
  • Mari Johansson, (S), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
  • Henrik Hellström, utredare, Gislaveds kommun
  • Jan-Eric Axelsson, Smålandsstenar/Skeppshults industriförening
  • Kjell Eberstål, Hestra näringslivsförening
  • Alf Johansson, Gislaveds näringslivsförening
  • Per Liljeqvist, Anderstorp Näringsliv


Sidan uppdaterades senast: 2013-08-19