INNEHÅLL

Musikskolans gitarrensemble stod för musikunderhållningen.

En av musikskolans gitarrensembler stod för musikunderhållningen, under ledning av musiklärarna Bernt Lundgren och Urban Björn.

Pristagare och stipendiater uppvaktades

Under torsdagskvällen uppmärksammades ett antal pristagare och stipendiater i anslutning till årets sista fullmäktigemöte.

Kvällen bjöd på musik, tal, jultallrik, många skratt och applåder. Samtliga pristagare var inbjudna till kvällen för att ta emot sina priser. Bland annat delades det ut kulturpris, arkitekturpris och folkhälsopris. Dessutom uppmärksammade barn- och utbildningsnämnden tre personer som gör det där "lilla extra" inom skolan.

Jane Sarap och Marcus Hultgren får årets arkitekturpris för deras nybygga villa på Skomakargärdet i Gislaved.

Jane Sarap och Marcus Hultgren får årets arkitekturpris för deras nybygga villa på Skomakargärdet i Gislaved.

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas i år ut för nionde gången. I år går det till Marcus Hultgren och Jane Sarap för deras nybyggda villa på Skomakargärdet i Gislaved. I motiveringen står bland annat:

"Den nybyggda villan på Skomakargärdet i Gislaved väcker känslor och skapar diskussion. Det nymodernistiska anslaget förstärks av skarpa och kontrastrika former, närmast att likna vid klossar och kuber som arrangerats till en spänstig och intresseväckande helhet. Varierande fönsterstorlekar, slät panelsättning och kulörer enligt tidens avskalade ideal. Arkitekturen representerar väl de strömningar som finns inom svensk byggnadskonst 2013.”

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran och delas ut av bygg- och miljönämnden.

Folkhälsopriset delas ut till representanter från Kvinnojouren Maria som är årets pristagare.

Kvinnojouren Maria får årets folkhälsopris. f.v.: Annika Håkansson, Suzana Bahtanovic, Caroline Kullinger och Mia Bekric.

Folkhälsopriset

Folkhälsopriset instiftades av folkhälsorådet 2005, i syfte att uppmärksamma gott arbete inom folkhälso-området i Gislaveds kommun. 

2013 års folkhälsopris delas ut till Kvinnojouren Maria med motiveringen:

"Genom ideellt arbete i form av stöd och att visa på möjligheter, skapar Kvinnojouren Maria mod hos många kvinnor och tjejer till förändring från en kränkande situation till att ta sig vidare i livet. Föreningen bidrar också till att utveckla allmänhetens kunskapssyn inom området mäns våld mot kvinnor. På så vis bidrar Kvinnojouren Maria till ökad folkhälsa."

Priset består av ett diplom och en prissumma på 3 000 kronor.

2013 års Miljöstipendium till Västbo Transport och deras VD Janeric Axelsson.

Janeric Axelsson, VD för Västbo Transport tar emot 2013 års miljöstipendium.


Miljöstipendium

2013 års miljöstipendium delas i år ut till Västbo Transport AB för deras arbete att minska påverkan på miljön. Stipendiet är på 10 000 kronor och togs emot av företagets VD Janeric Axelsson. Motivering:

"Västbo Transport AB har investerat i en ny fordonstvätt för lastbilar med reningsanläggning för att minska påverkan på miljön. Företaget har i den nya fordonstvätten också satsat på att införa en mera kretsloppsanpassad teknik när det gäller vattenanvändningen. Regnvatten samlas ifrån taken och används därefter som tvättvatten istället för att använda dricksvatten i anläggningen.

Västbo Transports initiativ är ett bra exempel på hur man kan använda traditionella lösningar och kombinera dem med ny modern miljöteknik. Företagets arbete visar på ett föredömligt sätt hur man med nytänkande och uppfinningsrikedom kan skapa mera kretsloppsanpassade och resurssnåla lösningar och är därför väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2013."

Hanna Christiansson får årets kulturstipendium. På bild hennes mamma Ulla som tar emot priset då Hanna befinner sig utomlands.

Hanna Christiansson får årets kulturstipendium. Hanna befinner sig utomlands och därför fanns hennes mamma Ulla på plats för att ta emot priset. På bild även kommunalrådet Niclas Palmgren, och kulturnämndens ordförande Solveig Davidsson.

Kulturstipendium

Hanna Christiansson får 2013 års kulturstipendium på 10 000 kr. Stipendiet ska bidra till att hon ska kunna koncentrera sig på sina studier. Då Hanna befinner sig ,genom ett studieprojekt, på Haiti, fanns hennes mamma Ulla Christiansson på plats för att ta emot priset under motiveringen:

"Hanna Christiansson studerar till arkitekt på Lunds Tekniska högskola och gör sitt fjärde år på sin utbildning vid Ecole Spéciale d’Architecture i Paris. Paris är en dyr stad att bo och leva i och stipendiet på 10 000 kr är tänkt som hjälp till levnadsomkostnader, så att Hanna kan fokusera på sina arkitektstudier och minska behovet av extrajobb."

Jan Euren tar emot årets kulturpris.

Jan Eurén är årets kulturpristagare.

Kulturpriset

2013 års kulturpris delas ut till Jan Euren. Jan är en stark kulturpersonlighet och har under många år medverkat och utvecklat musikscenen i Gislaveds kommun.

Jan har varit med och utvecklat Gislaveds orkesterförening till att idag vara en fullskalig symfoniorkester. Han har varit drivande i att utveckla och vidga repertoaren från rock till klassisk musik. Jan har inte varit rädd för att pröva nya grepp och har genom sitt engagemang lyckats locka nya publik.

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan exempelvis gälla pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser eller miljöinsatser och kan delas ut till all personal inom förvaltningen.

I år delar tre personer likvärdigt på prissumman 15 000 kronor.

Karin Åsljung

Karin Åsljung

Karin Åsljung, specialpedagog på Gullviveskolan

Under ett antal år har Karin varit motorn och den pådrivande kraften i arbetet att utveckla först ”Gullvivemodellen i svenska” och sedan ”Gullvivemodellen i matematik”. Syftet har varit att utveckla en metod för att alla elever ska få chans att tillägna sig nödvändiga kunskaper, att ingen ska bli efter i kunskapsutvecklingen.

Karin har en fantastisk förmåga att få även de allra svagaste barnen att tro på sin förmåga att kunna lära sig det som är svårt för dem. Outtröttligt uppmuntrar, ”pushar” och stöttar hon dem.

Hon har betytt mycket för stabiliteten och den pedagogiska utvecklingen på skolan under många år. Hon har dessutom fungerat som bollplank och stöd för övrig personal på skolan genom sitt stora kunnande, sitt engagemang och sin kreativitet.

Susanne Johansson

Susanne Johansson

Susanne Johansson, bildlärare på Gislaveds gymnasium

Susanne har genom åren med stort engagemang inspirerat elever och stärkt deras självkänsla genom konsten. Susanne finns alltid närvarande vid elevernas sida, ställer upp för dem, samt ger eleverna ett forum att få uttrycka sig i. Hon engagerar sig starkt i elevernas välmående, tar sig alltid tid att verkligen lyssna och presentera olika möjligheter och ett bredare tänk som stärker elevernas självkänsla, något som eleven sedan kan ta med sig till andra lektioner och inte minst ha användning av i livet utanför skolan.

Susanne har genom konsten nått ut till många elever och gett dem ett hem i bildsalen, en plats för utveckling av kreativitet och trygghet, en plats öppen för alla där kunskap, engagemang och värme flödar.

Dan Feiff

Dan Feiff

Dan Feiff, musiklärare på Isabergsskolan

Dan är musikläraren som skriver texter tillsammans med eleverna, texter som har ett budskap. Musik gör att man blir glad, musik engagerar människor. Genom att använda flera sinnen så förstärks budskapet i texterna genom musiken. Musiken gör att det blir en positiv gemenskap på Isabergsskolan.

Dan är även engagerad när det gäller ny teknik på skolan, till exempel Smartboards och lärplattor. Han är mycket kunnig och engagerad och han säger aldrig nej, när kollegor ber om råd eller hjälp. Även om det inte ingår i hans tjänst så bjuder han ofta på sig själv när det gäller att hjälpa till med att lösa tekniska problem som ofta uppstår när man startar upp ett lärplatte-projekt.

Dan är en pedagog som sätter eleverna i centrum på skolan och på fritids. Just nu har han engarerat sig extra som rastaktivitetsledare vilket bidragit till nya inspirerade lekar.

Anna Holm från UF, tillsammans med Magnus Vårbrant och Christer Claesson på Gislaveds gymnasium.

Ung Företagsamhets regionchef Anna Holm tillsammans med pristagarna Magnus Vårbrant och Christer Claesson från Gislaveds gymnasium.

UF-diplomering av gymnasielärare

För första gången fanns även Ung Företagsamhet, UF, på plats för att uppmärksamma och diplomera två gymnasielärare som arbetar målmedvetet för att öka elevers kunskaper i hur man startar och driver företag. På plats under kvällen fanns UF´s regionchef Anna Holm på plats för prisutdelningen.

"Magnus Vårbrant och Christer Claesson arbetar för att ge fler elever på fler program möjlighet att driva företag under sin skoltid och samarbetar på ett mycket positivt sätt; skola-näringsliv i Gislaveds kommun. Ett värdefullt arbete för utvecklingen av kommunen och vår gemensamma region.”

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en utbildande organisation inom entreprenöriellt lärarande och entreprenörskap på grundskola och gymnasium. På gymnasiet driver elever företag, så kallade UF-företag under ett skolår. De utvecklar under den tiden förmågor hos sig själva och omsätter teori från skoltiden i praktiken, för att bli företagsamma anställda eller företagare i framtiden.

Till sin hjälp har de drivna handledare/coacher i skolan, UF-lärare. För att erhålla ett diplom som UF-lärare krävs dokumenterade kunskaper om, samt ett stort engagemang för Ung Företagsamhet både inom och utanför skolan.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13