INNEHÅLL

Trygghetslarm i Gislaved

Trygghetslarm har varit fokus i flera medier senaste dagarna. Därför vill vi informera om hur trygghetslarm fungerar i Gislaveds kommun.

I Gislaveds kommun är närmare 650 personer utrustade med trygghetslarm. De flesta av dem går via det analoga telefonnätet.

Samtidigt är det allt fler medborgare som numera bara använder mobil eller IP-telefon. I dessa fall installeras då larm som kommunicerar trådlöst där Gislaveds kommun står för abonnemanget. Därmed säkras det upp för att abonnemanget inte oväntat sägs upp och därför slutar fungera.

På flera platser i landet, främst på landsbygden har telefonin i marknätet (den analoga telefonin) lagts ner. I de fall det händer inom Gislaveds kommun får vi alltid information i god tid om att det kommer att ske och vi kan då förbereda för larmbyte.

Alla larm går till en central mottagare

Gislaveds kommun har sedan flera år anlitat extern larmmottagning. Alla larm går via en central mottagare och rings därefter ut till vår hemtjänstpersonal som besöker den som har larmat. Hanteringen sker enligt fastställda rutiner för att minimera risken för fel. Vi bedömer och hanterar alla eventuella avvikelser för att upprätthålla en så bra kvalitet och säkerhet som möjligt.

Kontroll av larm

Kontroll av larm sker i Gislaved genom att larmmottagaren ringer upp de brukare som inte larmat under månaden. Då kontrolleras hela larmkedjan inklusive larmknappen så att allt är i sin ordning.

Införande av digitala larm påbörjat

På samma sätt som de flesta andra kommuner i landet har Gislaveds kommun idag inte heller några digitala larm. Arbetet med nya digitala larmen är dock påbörjat sedan hösten 2013.

Under 2014 kommer tekniken för fasta IP larm att testas. De trådlösa larm, som redan nu finns, kommer successivt framöver att börja bytas ut till larm med helt digital kommunikation.

Snabb teknikutveckling

Som med all teknik går det fort. Att gå över till ett helt digitalt system för trygghetslarmen är en investering på flera miljoner kronor, men en investering som är nödvändig.

Gislaveds kommun är mån om att även fortsättningsvis leverera tjänster och insatser med hög kvalitet och säkerhet.

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm består av en larmsignal och en talkanal för att brukare skall kunna påkalla uppmärksamhet och larma om hjälp. Syftet med trygghetslarmet är att skapa trygghet och förlänga möjligheten att bo kvar i det egna hemmet genom snabb och lättåtkomlig kommunikation. Det är viktigt att i detta sammanhang klargöra att trygghetslarm inte är ett nödnummer i den bemärkelsen att det motsvarar ett 112-larm. Gislaveds kommuns ambition är dock att vi ska ha en hög kvalitet på larmmottagningen med korta svarstider.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring ditt trygghetslarm kontakta i första hand ditt hemtjänstområde.

Vid övriga frågor kan du kontakta socialförvaltningens kansli på telefon: 0371-811 32. Där får du hjälp att komma i kontakt med rätt person beroende på ditt ärende.

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-16