logotyp för nya informationsnumret 113 13

113 13 - nytt informationsnummer

Måndagen den 11 mars lanseras det nya informationsnumret 113 13 i hela Sverige.

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Du kan också ringa och lämna information på 113 13 om allvarliga olyckor och kriser.

Enbart verifierad information

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. 

Ett uppdrag från regeringen

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vilket nummer du ringer vid vilket tillfälle

Du ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. 113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Polisens nummer 114 14 använder du i icke akuta fall när man vill komma i kontakt med polisen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-07