Ny undersökning om kommunens kvalité

Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat sin senaste undersökning om Sveriges kommuners kvalité.


Resultatet visar att det finns mycket vi gör bra inom kommunen, ibland bland det bästa i hela landet. Men resultatet visar även att det fortfarande finns vissa områden vi måste arbeta mer inom och förbättra oss.

Nedan kan du läsa mer om några områden som presenteras i undersökningen. Kommunalrådet Marie Johansson (S) och Niclas Palmgren (M) ger också deras syn på undersökningsresultatet.

Mycket bra äldreomsorg

Gislaveds kommun har aktivt arbetat med att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Det visar också undersökningen.

Vi har en mycket bra äldreomsorg i Gislaveds kommun, bland de allra bästa i hela Sverige. Tittar man på exempelvis hemtjänsten så är kostnaden för den är dessutom mycket låg jämfört med andra kommuner, utan att kvalitén tummas på. 96 procent av brukarna är nämligen mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten.

- Det är alltid roligt att vara bland de allra bästa i landet. Det känns bra att vi kan erbjuda får omsorgstagare en så bra service, anser Niclas Palmgren.

Handläggningstid för ekonomiskt bistånd

För första gången mäter vi i Gislaveds kommun hur många dagar det går från att en invånare tar första kontakten till dess att beslut fattas om ekonomiskt bistånd. Undersökningen visar att det tar 22 dagar i genomsnitt, i jämförelse med medelvärdet i deltagande kommuner som ligger på 16 dagar.

- 22 dagar är en alltför lång tid att vänta på stöd. Vi behöver se över vilka resurser och vilken organisation vi har för arbetet inom området, anser Marie Johansson.

Nationella prov i grundskolan

Våra elever i årskurs tre och sex gör bra ifrån på de nationella proven. I båda årskurserna ligger våra elever över medel. Däremot har kommunen ett sämre resultat när det gäller gymnasieelever som fullföljer utbildningen. 27 procent går inte färdigt gymnasiet.

- Det är väldigt bra att våra yngre elever har ett gott resultat på de nationella proven, vilket gör att basen finns för att arbeta med att få färre elever att hoppa av gymnasiet, säger Niclas Palmgren.

Bemötande

Totalt sett får vi ett sämre resultat än förra året. Bryter man dock ner siffrorna på förvaltningsnivå finns det verksamheter som visar mycket bättre resultat än tidigare år. Trots att vi inte upplevs ha ett bra bemötande finns det vissa punkter där vi sticker ut på ett positivt sätt.

Vi är exempelvis bland de bästa i Sverige på att svara på frågor som kommer in via telefon och mycket bra på att svara snabbt på frågor som kommer in via e-post. Undersökningen visar dock att vi inte anses vara trevliga när man ringer till oss.

- Att bemöta människor är en av de viktigaste uppgifter vi har, så att fortsätta arbetet med att lyfta oss är en viktig uppgift, säger Marie Johansson.

Trygghet

Våra invånare uppfattar fortfarande vår kommun som en otrygg plats att leva i. Det visar undersökningsresultatet. 49% av invånarna känner sig otrygga med att exempelvis vistas utomhus på kvällar och nätter eller få inbrott i hemmet.

- Den upplevda tryggheten har med livskvalitet att göra och är avgörande för om man vill bo kvar i kommunen. Detta kommer bli en viktig fråga när vi arbetar med våra mål och vision menar Marie Johansson.

Ekologiskt livsmedel

Kommunfullmäktige bestämde för ganska exakt tre år sedan att minst en fjärdedel av alla produkter som kommunen köper in 2012 ska vara rättvisemärkta, ekologiska och/eller närproducerade. Det är en siffra vi lever upp till. Det är också en fråga som kommunens verksamheter aktivt jobbat med. För tre år sedan var andelen ekologiskt livsmedel endast strax under fyra procent.

- Det är härligt att se när en motion får dessa positiva effekter. Det finns dock fortfarande mycket att göra för att komma i topp i landet, anser Marie Johansson.

Undersökningen i sin helhet

SKL´s webbplats där du kan ladda hem undersökningen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades senast: 2013-01-21