Foto: Smålandsbilder

Bra hjälp till barn och unga

Kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården i Gislaveds kommun håller en hög nivå, visar en nyligen släppt undersökning.

Undersökningen, som är den femte i ordningen, heter ”Öppna jämförelser. Sociala barn- och ungdomsvården 2014” och är gjord av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Den visar hur kvaliteten och resultaten ser ut i landets kommuner inom området hjälp och stöd till barn och ungdomar och deras familjer.

Bra samarbete mellan olika aktörer

På flera av områdena når Gislaveds kommun mycket bra resultat. Bland annat har kommunens olika verksamheter ett nära samarbete med varandra men även med externa aktörer som barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och polisen. Resultaten visar också att informationen på kommunens webbplats som vänder sig till barn och ungdomar som behöver hjälp hör till de bästa i Sverige.

- Vi ser att vi har blivit allt bättre på att samverka, både med andra kommunala verksamheter men också med externa verksamheter som exempelvis landstinget och polisen, säger Dan Sundberg gruppledare vid enheten för barn och familj.

Vi kan bli ännu bättre

Samtidigt som Gislaveds kommun överlag uppnår höga resultat i studien finns det delar där kommunen kan bli bättre. Ett sådant område där arbetet kan bli bättre handlar om att fråga föräldrarna till de barn och ungdomar som har fått hjälp av kommunen vad de tycker om verksamheten.

- Vi kan fortfarande bli bättre på att utvärdera de insatser och den hjälp som vi erbjuder våra barn och ungdomar säger Sundberg.

Läs vidare kring "Öppna jämförelser sociala barn- och ungdomsvården 2014" på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-02