Bra missbruks- och beroendevård

Kommunens stöd i missbruks- och beroendefrågor håller en hög nivå, enligt en nyligen publicerad studie från socialstyrelsen.

Undersökningen ”öppna jämförelser 2014, missbruks- och beroendevården” är den sjätte rapporten som publicerats på området och visar hur kvaliteten och resultaten ser ut hos landets kommuner inom området missbruks- och beroendevård för vuxna.

Gislaveds kommun bland de bästa i landet

Resultaten för Gislaveds kommun visar på en verksamhet som hör till de bästa i hela riket. Av 42 olika kvalitetsfrågor som ingår i studien får kommunen godkänt i 35 stycken. Resultatet visar bland annat att vi har bra information på vår webbplats gislaved.se, och att vi är duktiga i arbetet med den systematiska uppföljningen av verksamheten.

- Med vår uppföljning kan vi hela tiden ligga i framkant när det gäller vårt klientarbete utifrån de nationella riktlinjerna, säger Anders Holmqvist, områdeschef för vuxna insatser.

Brukarnas inflytande kan bli bättre

Även om kommunens resultat i stort är mycket bra finns det fortfarande områden som kan förbättras ytterligare. Brukarinflytande är ett sådant utvecklingsområde, då den enskilde och de anhörigas medverkan och inflytande oftast är den viktigaste källan i arbetet med att utveckla verksamheten och dess innehåll.

- Vi vet att vi har nöjda brukare, men vi behöver förbättra våra uppföljningsenkäter för att också säkerställa brukarnas inflytande, säger Anders Holmqvist.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-30