Ett försörjningsstöd som håller måttet

Gislaveds kommun erbjuder i flera avseenden ett bra försörjningsstöd.

Det visar den senaste öppna jämförelse-rapporten som Socialstyrelsen publicerade i slutet på förra veckan. Försörjningsproblem är det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten.

Viktigt att samverka

En av punkterna som framkommer i rapporten är att samverkan med externa aktörer är välutvecklad och överenskommelser om hur det gemensamma arbetet ska gå till finns, med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården och öppenpsykiatrin.

- Samverkan med externa aktörer är en viktig del i arbete och våra resultat blir ännu bättre genom goda kontakter med andra myndigheter och vårdinstanser. På det viset förbättras också våra klienters möjligheter att kunna nå självförsörjning, säger Eva Vagnemark, chef för försörjningsstödet.

Samverkan har stärkts de senaste åren, och chefen för individ och familjeomsorgen i Gislaveds kommun, Anders Ivar, menar att det är tack vare hårt jobb från både kommunen och de externa aktörerna som resultatet nu ser så bra ut.

Nya steg mot en bättre individuell kompetensutveckling

Ett område där Gislaveds kommun kan bli bättre är kring strukturerad kompetensutveckling för personalen. En plan för kompetensutveckling är något som närmare hälften av landets kommuner har på grupp- och individnivå. I Gislaveds kommun är det något som vi arbetar med.

- Kompetensutveckling ges genom utbildningar som anordnas på regional nivå, men också genom andra föreläsningar och utbildningar. Vi har inte haft planer för personalens kompetensutveckling tidigare men de är under utveckling och väntas bli klara under hösten, säger Eva Vagnemark.


Sidan uppdaterades senast: 2014-11-10