Gislaved allt bättre när företagarna tycker till

Gislaveds kommun förbättrar sig med 20 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking, som presenterades tidigare i veckan.

Nu återfinns Gislaveds kommun på plats 69 av landets 290 kommuner. Att kommunen får ett bättre betyg av våra företagare är självklart positivt menar kommunalrådet Marie Johansson, (S). Det tyder på att en del påbörjade satsningar redan gett effekt.

- Det är bra att vårt arbete ger effekt, men framöver kommer vi att arbeta ännu mer aktivt för att förbättra vårt företagsklimat, säger Marie Johansson.

Mer positiv bild av kommunens infrastruktur

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Johansson, (C), berättar att ombyggnationen av Riksväg 27 har resulterat i en mer positiv bild av infrastrukturen, åtminstone vad gäller vägar. Ytterligare ett positivt resultat är att man ser en ökning av politikernas, allmänhetens och medias attityder till företagande, liksom en ökning av tillgången till kompetens.

Betyget på tele- och it-nätet har däremot sjunkit. Samtidigt arbetas det med att ta fram en bredbandsstrategi som syftar till att förbättra just den digitala infrastrukturen.

Bättre service och information

Förväntningarna inför kommande år är att se en ännu större förbättring vad gäller service och information till företagen, även om detta gått upp några placeringar redan i år.

- Vi kan och ska bli ännu bättre på att ge den service till våra företag som de önskar och behöver, säger både Marie Johansson och Carina Johansson.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkätundersökning där närmare 60 000 företag i alla Sveriges kommuner får betygsätta deras syn och kontakt med sin kommun. I Gislaveds kommun har 95 företag besvarat deras enkät, där svaren sedan vägs samman med en statistikdel. Förra året var Gislaveds kommun på plats 87.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-08