Äldre personer sitter utomhus och fikar. Foto: smålandsbilder

Äldreomsorgen får fortsatt bra betyg när de äldre själva tycker till. Foto: Smålandsbilder

Hög kvalité på kommunens äldreomsorg

Kommunens äldre invånare är fortsatt nöjda med kvalitén på äldreomsorgen.

Det visar den årliga undersökningen från Socialstyrelsen som publicerades tidigare i veckan.

Undersökningen visar att man är nöjd med såväl vårdpersonalen som med de insatser man får.

Äldre känner sig trygga

Äldre upplever att hemtjänstpersonalen har ett bra bemötande, är punktliga, och att man tar sig tid. Tendensen att vara nöjd med både hemtjänst och vård- och omsorgsboende är större när de svarande bedömer sin egen hälsa som god eller ganska god. De som bor i vård- och omsorgsboende är nöjdare med de aktiviteter som arrangeras jämfört med riket i genomsnitt.

- Vi fortsätter att ge bra vård- och omsorg till kommunens invånare. Personalen inom hemtjänst och särskilt boende gör ett mycket bra arbete. Det är särskilt roligt att äldre känner sig mycket trygga med att bo i ordinärt boende med stöd av hemtjänsten, säger vård- och omsorgschef Marie Lackenbauer.

Samtidigt menar Lackenbauer att kommunen måste jobba vidare med att äldre ska kunna påverka tiderna när de får hjälp, både av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.

Männen upplever mer ohälsa

Undersökningen visar också en större förändring, där färre män mellan 65 och 79 år som bor i vård och omsorgsboende, bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott.

Förändringen kan tydligast kopplas till att denna grupp i högre grad anser sig ha lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Sambandet mellan bedömning av allmänt hälsotillstånd och oro, ängslan och ångest är också en koppling som Socialstyrelsen gör i det nationella resultatet.

- Vi vet sedan tidigare att äldre män upplever större psykisk ohälsa. Det är en utmaning för all personal att möta männen som upplever detta och bidra till en förändring. Det finns mycket som alla professioner tillsammans med brukaren kan göra bättre för att minska ångest och ensamhet, säger Marie Lackenbauer.

Mer informartion

Vill du veta mer om undersökningen kan du ladda hem den i sin helhet på socialstyrelsens webbplats.

Ta del av undersökningen i sin helhet - "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-24