Dags för höstens kalkning

Höstkalkning av kommunens sjöar och våtmarker 2015 beräknas starta i slutet av vecka 34.

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning. Försurning innebär att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt- och djurliv. Kalken sprids med hjälp av helikopter.

I länkarna till höger kan du läsa mer om försurning och kalkning.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-29