Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Skolresultaten ska förbättras

Nu inleds en dialog med personal och föräldrar inför kommande skolförändringar i Gislaved och Smålandsstenar.

Läroplanen (LGR11) ställer högre krav på måluppfyllelse, kunskapskrav, förmågor och behörighetskrav än tidigare läroplaner. För att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla elever kommer skolorganisationen för årskurs F-6 att förändras i Gislaved och Smålandsstenar. Inför behandlingen av förslaget i barn- och utbildningsnämnden i april inleder barn- och utbildningsförvaltningen nu ett dialogarbete för delaktighet.

- Det är viktigt att både personal och föräldrar får vara med i en konstruktiv diskussion innan beslut fattas i nämnden, säger skolchef Mats Spånberg.

Fem skolor berörs

Förändringen innebär att de tre F-6 skolorna i Gislaved blir två F-3 skolor och en 4-6 skola. I Smålandsstenar blir det en F-3 och en 4-6 skola. De skolor som berörs är Gullviveskolan, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan i Gislaved samt Villstadskolan och Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Planen är att den nya organisationen införs till hösten 2017.

Gislaved och Smålandsstenar blir först ut, så småningom planeras samma förändring i Anderstorp.

Berörda bjuds in till dialog

Idag inleds det första dialogarbetet med lärarna på berörda skolor och nästa vecka är det dags för fritidspedagogerna. I början av mars kommer föräldrar att bjudas in för att få möjlighet att diskutera omorganisationen, de farhågor och möjligheter man ser samt möjlighet att lämna synpunkter.

Bättre resultat för eleverna

Resultatet av förändringen kommer att kunna innebära mycket positivt menar Mats Spånberg. Flera andra kommuner som har gjort likadant är nöjda och forskning stödjer att det kan förbättra elevernas resultat och ge dem bättre förutsättningar för att klara högre årskurser. Andra fördelar är att det erbjuder mer stöd för elever med särskilda behov och en mycket bättre integration.

Ökad kompetens hos personalen

För personalen innebär det ett ökat samarbete och utbyte med kollegor som undervisar samma årskurser. Dessutom blir flexibiliteten och bredden i ämnesbehörighet inom personalstyrkan bättre.

Förändringen i Gislaved och Smålandsstenar är också ett sätt att möta den nya lärarutbildningen där studenterna sedan 2011 inte längre utbildas i årskurs 1-7 eller 4-9 utan F-3, 4-6 samt 7-9. I läroplanen ligger fokus i årskurs 1-3 på kunskapsutveckling, vilket förutsätter personal med förmågan att lära ut framförallt baskunskaperna; läsa, skriva och räkna. Årskurs 4-6 är mer ämnesorienterade än de lägre klasserna och kräver därför bredare kompetens och förmåga att utveckla de kunskaper eleverna redan har.

- Vi har stora, men spännande utmaningar framför oss. Genom förändringen kommer vi att kunna ge alla elever den bästa utdelningen av deras skolgång och vi tar tillvara på personalens kompetens på ett mycket bättre sätt än tidigare, säger Mats Spånberg.

Resultaten behöver förbättras

I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Öppna jämförelser 2014 får Gislaveds kommun plats 226 av 290 kommuner. Skolresultatet visar skillnader mellan skolor men också mellan flickor och pojkar. Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet understiger rikssnittet. Samma sak gäller för andelen elever med godkänd gymnasieexamen. Ungefär en av fem saknar behörighet till gymnasiets nationella program och lika många går ut gymnasiet utan godkänd examen.

Sidan uppdaterades senast: