Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Från vänster: Bengt Gustafson, Föreningen Anderstorp simhall, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tommys Stensson (S), ordförande fritidsnämnden, Tina Järnland, Föreningen Anderstorp simhall.

Från vänster: Bengt Gustafson, Föreningen Anderstorp simhall, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tommys Stensson (S), ordförande fritidsnämnden, Tina Järnland, Föreningen Anderstorp simhall.

Avtal för fortsatt drift av Anderstorps simhall

Avtal mellan Gislaveds kommun och Föreningen Anderstorp simhall.

Igår presenterades det avtal som kommunen, under förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige den 25 februari, tecknat med Föreningen Anderstorp simhall. Avtalet avser den fortsatta driften av simhallen och hälsolyftet i Anderstorp till dess att en ny simhall står klar i kommunen. Det gäller från den första april i år till den sista december 2025.

Kommunen kommer att fortsätta äga simhallen samt fastigheten som den ligger i och Föreningen Anderstorp simhall driver verksamheten i simhallen. Från den 1 april kommer föreningen även att driva hälsolyftet. Man kommer ansvara för att båda anläggningarna kan användas av de egna medlemmarna samt av allmänheten och eventuellt andra föreningar.

-Det känns fantastiskt att kunna tillmötesgå föreningarna i Anderstorp med denna lösning, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Föreningen Anderstorp simhall står för tillsyn, drift, skötsel och underhåll enligt en given ansvarsfördelning. Det är också föreningen som bestämmer avgifterna för bad i simhallen och kort till hälsolyftet.

-Jag är glad att vi kunnat hittat en lösning för fortsatt drift av Anderstorps simhall till nytta för både allmänhet och simklubb. Nu hoppas jag att så många som möjligt använder anläggningen, säger Anders Kemper, ordförande Föreningen Anderstorp simhall.

Har du ett medlemskap i kommunens hälsolyft så kommer det inte att gälla i Anderstorp efter den 1 april i år. Har du ett medlemskap som är giltigt efter den 1 april kan det lösas in i samband med att ett nytt kort köps hos föreningen. Efter den 1 april 2016 kommer endast Föreningen Anderstorp simhalls kort att vara giltiga i hälsolyftet i Anderstorp.

Sidan uppdaterades senast: