Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunens första vindkraftverk snurrar

Sedan årsskiftet är kommunens första vindkraftverk i drift på höjden Klämman nordost om Reftele.

- Det här känns väldigt roligt. Vindkraftprojektet bidrar verkligen till att uppfylla Gislaveds kommuns målsättning för förnybar energiproduktion, säger Niclas Palmgren (M) kommunalråd för näringslivsfrågor.

Att satsa på förnybar energi är en viktig del i kommunens arbete med att nå miljömålen. Energistrategin säger att 2020 ska 20 % av den totala energianvändningen komma från lokalt producerad förnybar energi. Som ett led i det arbetet har det kommunala bolaget Gislaved Energi arbetat sedan 2009 med att sätta upp vindkraft i kommunen. Och nu är de två första i drift.

- Efter sex års arbete är det väldigt spännande att se att vindkraftverken äntligen är på plats och att elproduktionen dessutom ser väldigt lovande ut, säger Joacim Cederwall, VD Gislaved Energi.

Vindkraftverken är två av Sveriges högsta vindkraftverk. De beräknas producera ca 24 GWh förnybar el per år i minst 20 år framåt. Det motsvarar elanvändningen för 1 200 eluppvärmda villor per år. Vindkraftverken har totalhöjden 200 meter, rotordiametern är 126 meter och varje verk väger ca 1 000 ton. De ägs av Klämman Vind AB som bildades 2011 av ett tiotal lokala ägare. Gislaved Energi äger 15 %.

Flera förnybara energikällor i kommunen

Det finns andra förnybara energikällor som produceras inom kommunen: vattenkraft, fjärrvärme, bioenergi, solenergi och värmepumpar. En fortsatt utbyggnation av fjärrvärme kommer att minska naturgas- och oljeanvändningen vilket bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Gislaveds kommun har som målsättning att år 2020 få ner koldioxidutsläppen till 2.5 ton per invånare. Idag släpper vi ut 3,2 ton per person.

Sidan uppdaterades senast: