Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Entreprenörsregionen möter Trafikverket

I torsdags träffade samtliga elva kommuner i Entreprenörsregionen Trafikverket och de fyra berörda regionerna för att diskutera viktiga infrastrukturfrågor.

Bra kommunikationer över gränserna är en förutsättning för att kommunerna i sydvästra Sverige ska kunna utvecklas och locka till sig kompetens, inflyttare och entreprenörer. Under mötet med Trafikverket Region syd, Trafikverket Region väst samt de fyra berörda regionerna redovisade Entreprenörsregionen de behov av åtgärder som man anser viktigast att genomföra.

Sju stråk är särskilt betydelsefulla. Tre järnvägsförbindelser, Kust till Kust, Halmstad-Nässjö-Jönköping och Markarydsbanan samt fyra länsvägar. Riksväg 27 Borås-Växjö, Riksväg 26 Gislaved-Smålandsstenar, Riksväg 25 Halmstad-länsgränsen och väg Ljungby-Älmhult. Dessutom vill man bygga ut resecentrum i Halmstad eftersom det är viktigt för utvecklingen av kollektivtrafiken i området.

- Det var ett mycket givande möte och en bra start på en fortsatt dialog kring gränsöverskridande infrastrukturfrågor, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande och i år ordförande för Entreprenörsregionen.

Viktigt för Entreprenörsregionen att vara delaktiga

Under mötet redovisade Trafikverket och Regionerna processen med framtagningen av transportinfrastrukturplaner och kommenterade Entreprenörsregionens önskemål. Entreprenörsregionen framförde vid mötet att man nu vill vara remissinstans i arbetet med framtagning av såväl den nationella som de regionala transportinfrastrukturplanerna.

- Det är väldigt viktigt att Entreprenörsregionen får möjlighet att föra fram sina synpunkter även i det fortsatta arbetet, säger Marie Johansson (S).

Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nätverk med elva kommuner i sydvästra Sverige: Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult.

Samarbetet präglas av stark entreprenörsanda och är inriktat på utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Under 2015-2018 fokuserar Entreprenörsregionen sitt arbete på arbetsmarknad och näringsliv, infrastruktur och transporter samt kommunikation. Under 2016 är det Gislaveds kommun som har ordförandeskapet.

Sidan uppdaterades senast: