Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bra kvalitet på servicen inom försörjningsstöd

Undersökning visar att de allra flesta är nöjda med både tillgänglighet och service.

Under hösten 2015 genomfördes en brukarundersökning där personer som besökte kommunens socialkontor för att ansöka om försörjningsstöd blev erbjudna att besvara en enkät med frågor om verksamhetens service och kvalitet. I undersökningen efterfrågades medborgarnas uppfattning om verksamheten på flera områden, bland annat utifrån tillgänglighet, tydlighet och bemötande.

Resultatet från undersökningen visar att de allra flesta som ansöker om ekonomiskt bistånd är nöjda med tillgängligheten och den service som ges.

-Det är viktigt för oss att veta hur medborgarna uppfattar verksamheten. Användandet av en enkätundersökning är en viktig del i det samlade kvalitetsarbetet, säger Eva Vagnemark, enhetschef för försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorgen.

Fler brukarundersökningar är aktuella

Resultat från olika brukarundersökningar är något som används i arbetet inom flera av socialförvaltningens ansvarsområden. Under våren kommer samtliga seniorer i kommunen som har hemtjänst eller bor vid något av kommunens vård- och omsorgsboenden att få besvara en enkät med frågor om upplevd service och kvalitet.

Resultaten från genomförda brukarundersökningar kan du ta del av på socialförvaltningens sida för kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning socialförvaltningen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: