Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunens första InfoPoint

För att göra det lättare för besökare och invånare att hitta turistinformation har kommunens första InfoPoint öppnat i Gislaveds Industrimuseum.

Gislaveds Industrimuseum har sedan länge gett besökarna information och inspiration om närliggande besöksmål. Nu kan museet marknadsföra sig som auktoriserad InfoPoint.

- Det är viktigt att Gislaveds kommun kan ge sina besökare ett gott värdskap oavsett var i kommunen de befinner sig. En första InfoPoint är ett steg närmre besökarna och tanken är att det ska bli fler InfoPoints i kommunen, säger Karin Torstensson, turismstrateg.

InfoPoint

En InfoPoint är en informationsplats där besökaren kan få information och inspiration om traktens besöksmål. Exempel på InfoPoint kan vara en bensinmack, ett hotell eller ett museum. Syftet med kommunens nya satsning på InfoPoints är att ge gästerna ett mervärde under sin vistelse i kommunen. Med tydligt utmarkerade informationsplatser ökar synligheten samtidigt som man når de besökare som idag inte söker sig till turistbyråerna.

Är din verksamhet lämplig som InfoPoint?

De företag eller föreningar som väljer att ansluta sig som InfoPoint kommer årligen att få gå en värdskapsutbildning anordnad av turismkontoret i Gislaveds kommun. Avtalet skrivs på ett år och någon ersättning utgår inte.

Gislaveds industrimuseum är först ut som testpilot i projektet. Ser vi att utfallet blir bra kommer kommunen att auktorisera fler InfoPoints, berättar Karin Torstensson. Är du intresserad av att bli en auktoriserad InfoPoint, kontakta turismkontoret, telefon 0371-811 83.

Sidan uppdaterades senast: