Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Högt förtroende för personalen inom vård och omsorg

Gislaveds kommun når även fortsatt mycket bra resultat när vård, tillgänglighet och service för de äldre i kommunen presenteras.

Detta kan vi se i rapporten ”Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2015” som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat.

Resultatet kommer från en rad källor, exempelvis olika register vid Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån samt brukarundersökningar till de äldre inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Av totalt 31 presenterade kvalitetsmått hamnar Gislaveds kommun bland de tjugofem främsta kommunerna i 8 olika kategorier. I en jämförelse med övriga deltagande kommuner placerar sig Gislaved i topp 3 när det gäller de äldres egna upplevelser av bemötandet från och förtroendet till personalen i omvårdnadssituationen. Man trivs också väldigt bra med utemiljön och den egna lägenheten vid kommunens vård- och omsorgsboenden och det samlade resultatet på området placerar Gislaved som nummer ett av alla Sveriges kommuner.

-Att möta människor på ett bra sätt är en av de viktigaste uppgifterna. Vi möter ofta människor i några av livets svåraste stunder och detta lyckas all personal fantastiskt med, säger Marie Lackenbauer, vård- och omsorgschef i Gislaveds kommun.

Bra kan bli bättre

Samtidigt finns det fortfarande områden där resultatet kan förbättras och här kan bland annat nämnas att det alltjämt är för många äldre som använder både många och olämpliga läkemedel.

-Jag är glad och stolt över de fina resultaten och att brukarna är så nöjda med verksamheten. Samtidigt ser vi också att vi hela tiden måste utveckla vårt vård- och omsorgsarbete och sträva efter att bli bättre, säger Maria Gullberg Lorentsson (M), socialnämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Klicka här för att komma till och ta del av rapporten i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: