Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nyckelpigans förskola föreslås få vara kvar

Fler förskolebarn i Reftele gör att Nyckelpigans förskola, som skulle byggas om till boende för ensamkommande flyktingbarn föreslås vara kvar som förskola.

- Det är väldigt roligt att det har kommit fler barn till Reftele och att vi, om nämnden säger ja, kan anpassa oss efter de nya förutsättningarna och behålla Nyckelpigans förskola, säger barn- och utbildningschef Mats Spånberg.

Nu ökar antalet förskolebarn i Reftele och barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att Nyckelpigans förskolan får vara kvar. Det tidigare förslaget om att Nyckelpigans barn skulle flytta över till Skattkistans förskola och Ölmestadskolan dras i så fall tillbaka. Beslutet om Nyckelpigans förskola får vara kvar eller inte fattas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 25 april.

- Att vi blir fler invånare är glädjande. Inte bara för Reftele utan för hela kommunen. Det ger oss bättre förutsättningar att behålla en god service även på de mindre orterna. Att vi nu tänker om kring förskolorna i Reftele är en av den lilla kommunens fördelar, att snabbt kunna ändra ett beslut när förutsättningarna förändras, säger Bo Kärreskog (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fler förskolebarn i Reftele

Sedan hösten 2015 har det tillkommit drygt 10 förskolebarn i Reftele. Det beror framförallt på att flera nyanlända som bott på ortens asylboende har fått uppehållstillstånd och valt att stanna kvar. Antalet nyfödda har också ökat i Reftele. Under många år har det fötts runt 20 barn varje år, under 2015 föddes 36 barn. Många av det stora antalet flyktingar som kom till Sverige under 2015 kommer att få uppehållstillstånd allt eftersom, och sedan placeras ut i landets alla kommuner. Mats Spånberg berättar att det är mot den bakgrunden som kommunen vill förbereda för framtida behov.

- Vi märker en stor ökning av förskolebarn i hela kommunen. Just nu är det fullt på alla förskolor. En utbyggnad av antalet platser har gjorts på flera orter under våren och det planeras för fler, säger Mats Spånberg.

HVB-hem i Reftele

Det tidigare förslaget att inte använda Nyckelpigan som en förskola gav socialförvaltningen en möjlighet att bygga om lokalen till ett HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen vill fortfarande hitta möjligheter för att driva HVB-hem i Reftele. Förutom Kastanjegården som tidigare har beslutats, tittar man på andra lösningar. Det finns en privat aktör som har ansökt hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om att starta HVB-hem i tidigare wärdshusets lokaler. Samtal pågår mellan kommunen och den privata aktören om ett möjligt samarbete.

Kooperativets arbetsgrupp nöjda

Efter gårdagens möte med arbetsgruppen som vill öppna en kooperativ förskola i Nyckelpigans lokaler berättar Mats Spånberg att de är positiva till att kommunen fortsätter att driva förskolan.

- Jag vill ge en stor eloge till arbetsgruppen. De har visat stort engagemang och gjort ett bra arbete med sina underlag. Nu är det roligt att de är nöjda och tycker att det var det här de ville, säger Mats Spånberg.

Sidan uppdaterades senast: