Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Dags att nominera till årets Klimatpris

Vilka ska vara med och tävla om priset i år? Nu kan du nominera din kandidat.

Klimatpriset delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som har delat ut priset sedan 2012. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Känner du någon som har gjort en extra insats för klimat och miljö? Då kanske du ska nominera den eller dem till Klimatpriset 2016. Det kan vara ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson.

Nomineringar görs inom Klimatrådets fyra fokusområden:

  • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt ha bidragit till Klimatrådets mål och vision om Jönköpings län som ett plusenergilän i linje med klimat- och energistrategin eller på annat sätt bidragit till att främja länets klimat- och energiarbete inom ovanstående områden. Vinnaren ska vara ett framstående exempel inom sitt område.

Tidigare vinnare av Klimatpriset är Sävsjö Biogas (2012), Friskis och Svettis Jönköping (2013), Aktiv sol i Nöbbele (2014) och lantbrukaren Mikael Wik på Adelövs gård (2015).

För att nominera går du in på Klimatrådets hemsida www.klimatradet.se Länk till annan webbplats. och klicka dig fram till Klimatpriset.

Klimatpriset riktar sig till alla som lever, bor och verkar i Jönköpings län och delas ut av Klimatrådet sedan år 2012.

Klimatrådet har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förvekliga länets vision. Gislaveds kommun är representerade i klimatrådet tillsammans med länets övriga kommuner, regionen, många myndigheter samt ett stort antal företag och ideella organisationer.

Sidan uppdaterades senast: