Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ny skolorganisation införs

Under sammanträdet den 20 juni beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningens förslag till förändrad skolorganisation ska genomföras hösten 2017.

I februari inledde barn- och utbildningsförvaltningen en dialog med föräldrar och personal kring ett förslag till förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar. Den nya läroplanen, LGR11, ställer högre krav på måluppfyllelse, kunskapskrav, förmågor och behörighetskrav än tidigare läroplaner. För att möta kravet och ge alla elever en likvärdig utbildning samt att kunna utveckla undervisningen inom respektive stadienivå föreslogs en förändrad skolorganisation för årskurs F-6 i Gislaved och Smålandsstenar. Nu har nämnden beslutat att förslaget ska genomföras.

- Det känns bra att beslutet är fattat. Nu kan vi arbeta vidare för att göra den här förändringen så bra som möjligt. Det finns många utmaningar men målet är bättre förutsättningar för alla elever, säger Mats Spånberg, barn- och utbildningschef.

Beslutet innebär att

 • F-6-skolorna i Gislaved blir två F-3-skolor, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, och en 4-6-skola, Gullviveskolan samt att F-6 skolorna i Smålandsstenar blir en F-3-skola, Åtteråsskolan, och en 4-6-skola, Villstadskolan.
 • Upptagningsområdena förändras.
  Gislaved
  Sörgårdsskolan omfattar området väster om Nissan, söder om Trädgårdsgatan, samt Trasten och Lundegårdsområdet.
  Gyllenforsskolan omfattar området öster om Nissan samt området norr om Trädgårdsgatan/Trasten och elever från landsbygden.
  Gullviveskolan omfattar hela Gislaveds tätort med omgivande landsbygd. Smålandsstenar
  med omgivande landsbygd utgör Åtteråsskolans upptagningsområde för årskurs F-3 och Villstadskolans upptagningsområde för årskurs 4-6
 • Den nya skolorganisationen gäller från och med höstterminen 2017.
 • Genomföra utvärdering av den nya skolorganisationen i samverkan med regionens FoUrum eller annan aktör under den kommande treårsperioden räknat från 2017.

- Nu har vi kommit en bit på vägen för att förbättra skolresultaten för våra barn och ungdomar. Kring detta finns det en mycket stor samstämmighet hos partierna. Men även Skolinspektionen och Skolkommissionen har uttryckt att detta är rätt väg att gå. Skolan har nu ett år på sig att förbereda och organisera så att målen uppnås och verksamheten blir bra, säger Bo Kärreskog (S), kommunalråd för barn- och utbildningsfrågor.

Tre huvudutgångspunkter till förändringen

Utredningen som ligger till grund för beslutet har fokuserat på skolreformernas inriktning och skolforskning som sätter fokus på viktiga förbättringsområden. Förändringen av skolorganisationen ska ge ett bättre skolresultat och utgår ifrån tre huvudutgångspunkter:

 • Den nya organisationen ökar förutsättningarna för att skapa fokus på läroplanens inriktning inom respektive stadienivå. Fler pedagoger inom respektive skola kommer att ha utbildning och erfarenhet av undervisning och lärande utifrån elevernas utvecklingsbehov.
 • Förslaget ökar förutsättningarna för kollegialt lärande kring elevernas utvecklingsbehov och stärker flexibiliteten samt förbättrar möjligheten till en mer varierad och utvecklad undervisning.
 • Genom förslaget uppnås också en mer blandad elevsammansättning. Det ger elever med annat modersmål än svenska fler möjligheter att utveckla och fördjupa det svenska språket.

Fortsatt arbete

Till hösten startar en projektgrupp arbetet med att skapa förutsättningar för att genomföra förändringen på ett positivt sätt. Personalen kommer att kompetensutvecklas och både personal och föräldrar kommer att informeras löpande om arbetet för att få möjlighet att diskutera genomförandet.

Sidan uppdaterades senast: