Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Evakueringsboende stängs

Den 30 juni stängs det evakueringsboende som kommunen drivit på gamla Johan Orre-skolan i Gislaved. Nu planeras en förskola i lokalerna.

Sedan november 2015 har kommunen, på uppdrag av Migrationsverket drivit ett evakueringsboende för 130 personer i den gamla Johan Orre-skolan. Efter beslut hos Migrationsverket stänger boendet den 30 juni. Från den 1 juli kommer verksamheten att börja avvecklas.

- Det har varit en lärorik och intressant tid med bra samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, frivilligorganisationer och kyrkliga verksamheter. Vår fantastiska personal har gett människor i stort behov av stöd och hjälp både struktur och en fast punkt i tillvaron, säger enhetschefen för boendet, Ellen Klicar.

Ny central förskola i Gislaved

I november 2015 beslutade kommunfullmäktige att Johan Orre-skolan ska byggas om till en förskola när evakueringsboendet stängs. Mats Spånberg, barn- och utbildningschef tycker att det är positivt med en centralt belägen förskola, där barn från olika områden kan träffas.

- Det är roligt att vi får fortsätta använda en gammal klassisk skolbyggnad. Och det känns bra att vi kan stänga lägenhetsförskolor med sämre standard när den nya förskolan är klar, säger Mats Spånberg.

Just nu arbetar flera av kommunens förvaltningar tillsammans för att hitta de bästa förutsättningarna för projektet och projekteringen. Det handlar om exempelvis tillgänglighet, utemiljön och lokalernas utformning. Den nya förskolan kommer att rymma sex avdelningar för barn 1-5 år och förhoppningsvis öppnar den under 2018.

Sidan uppdaterades senast: