INNEHÅLL

Avgiftskontroll inom barnomsorgen

Alla hushåll ska behandlas lika och betala rätt avgift för barnomsorgen. Därför görs det nu en retroaktiv avgiftskontroll.

För att avgöra vilken avgift ett barns vårdnadshavare ska betala i barnomsorgsavgift tar barn- och utbildningsförvaltningen in uppgifter om hushållets inkomst. Många glömmer att anmäla en ökad eller minskad inkomst. Nu kommer den anmälda inkomsten att jämföras med den taxerade inkomsten enligt Skatteverket för att undersöka så att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Felaktigheter rättas till

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Den som har betalat för låg avgift kommer att få en faktura på mellanskillnaden. Den som har betalat för hög avgift kommer att få tillbaka mellanskillnaden.

Årets avgiftskontroll gäller för år 2014. Under 2017 år görs kontroll för år 2015 och så vidare. Att kontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning beror på att vi behöver ha tillgång till korrekta uppgifter från Skatteverket.

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-22