Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Niclas Palmgren och Peter Edvinsson på Klammergatan som leder till Hestras nya industriområde, Ådalens industriområde.

Nytt industriområde klart

Ådalens industriområde, med bra läge nära riksväg 26 i Hestra, är färdigt för byggnation.

- För att kommunens näringsliv ska kunna utvecklas positivt är det viktigt att vi kan erbjuda attraktiv industrimark. Det känns verkligen roligt att vi nu har färdigplanerad mark i Hestra, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Ådalens industriområde, som ligger ett stenkast från riksväg 26 är färdigställt och byggklart för en till fem industritomter. Peter Edvinsson, teknisk chef berättar att man har tänkt mycket på miljön under projekteringen och byggtiden. Extra fokus har lagts på hanteringen av dagvattnet så att inte Hylteån ska förorenas vid en eventuell olycka. Man har också sparat en skogsridå mellan Mogatan och industriområdet.

- Ådalens industriområde har byggts efter en miljövänlig teknik. Det finns exempelvis inga ledningar i området utan vi har löst det med diken, säger Peter Edvinsson.

Ny gata avlastar samhället

Inför projekteringen av industriområdet behövde man ta hänsyn till ett miljöföreläggande från Länsstyrelsen som sa att den tunga trafiken till Isaberg Rapid AB inte får köra på Ringvägen, genom eftersom det ligger ett villaområde där. Lösningen blev en ny väg, Klammergatan, direkt från Mogatan via det nya industriområdet.

- Med Klammergatan har vi löst miljöfrågan samtidigt som vi avlastar samhället från en del av den tunga trafiken. Vi är mer än redo för nya företagsetableringar i hela kommunen, säger Niclas Palmgren.

Sidan uppdaterades senast: