Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: smalandsbilder.se

Brukarundersökning 2016

Funktionshindrade får chansen att tycka till om sin vardag.

I höst deltar vi en nationell brukarundersökning inom funktionshinderverksamheten. Enkäten är anonym och riktar sig till funktionshindrade vuxna som bor i kommunens gruppbostäder eller arbetar inom daglig verksamhet.

För oss är det viktigt att veta hur brukarna upplever sin vardag. Detta är också en möjlighet för oss i verksamheten att få feedback på det jobb vi gör, säger Elisabeth Svensson, programområdeschef inom funktionshinder och stöd.

Utförs digitalt

Deltagarna får använda sig av en surfplatta för att svara på enkäten och får då möjlighet till både text-, bild- och talstöd. Enkäten innehåller åtta olika frågor och tar bara några minuter att besvara.

Positivt för verksamheterna

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL driver arbetet med brukarundersökningen på en nationell nivå och en analys av resultatet kommer sedan att presenteras här på vår webbplats.

För kommunens funktionshinderverksamhet är detta ett jätteviktigt tillfälle då vi alltid strävar mot att utveckla verksamheten. Personalen har hög kompetens, gör ett jättebra jobb och nu kan vi tillsammans utveckla verksamheten ytterligare, säger Elisabeth Svensson.


Sidan uppdaterades senast: