Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Gruppbild på Niclas Palmgren, Marie Johansson, Berit Ollhage, Morgan Ryhman och Carina Johansson

Från vänster: Niclas Palmgren, Marie Johansson, Berit Ollhage, Morgan Ryhman och Carina Johansson.

Nya utvecklingsmöjligheter för GNAB

För att kunna satsa mer på näringslivsutveckling och turism blir Gislaved Näringsliv AB, GNAB, ett helägt kommunalt bolag vid årsskiftet.

Företagsklimat och näringslivssamverkan är ett prioriterat område för att uppnå Vision 2040 : Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.

För att kunna satsa mer på näringslivsutveckling och besöksnäring beslutade kommunfullmäktige i torsdags att GNAB, som idag ägs till hälften av Gislaveds kommun och till hälften av kommunens näringslivsföreningar, blir ett helägt kommunalt bolag från 1 januari 2017. Under måndagen höll näringslivsbolaget och kommunen gemensam pressträff.

- Från näringslivet är vi väldigt nöjda med att kommunen tar över helhetsansvaret för bolaget och lägger till verksamheter som turismen. Det kommer göra det lättare för företagare som vill etablera sig i vår kommun, säger Morgan Ryhman som är ordförande i GNAB.

- Det är bra att det finns en tillit mellan kommunen och näringslivet när kommunen nu tar över helhetsansvaret. Nu kan bolaget fokusera mer på utvecklingen av näringslivet, säger styrande kommunalrådet Marie Johansson (S).

Attraktivitet, tillväxt och konkurrenskraft

Bolaget kommer att bestå av en styrelse med 6 ledamöter, tre från kommunen och tre från näringslivet. Näringslivet får ordförandeposten och därmed majoritet i styrelsen.

- Att samla arbetet kring näringsliv och turism är ett viktigt led i vårt arbete med att ge näringslivet bättre förutsättningar till utveckling. Det kommer att påverka hela kommunen genom en ökad attraktivitet, ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Idag arbetar GNAB med näringslivs- och handelsutveckling medan näringslivsstrategen och turismstrategen är anställda av Gislaveds kommun. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet och kommunen har kommit fram till att det ger bättre förutsättningar att arbeta gemensamt och mer effektivt med näringslivsutveckling och besöksnäring genom att samla kompetensen i nya GNAB.

- Jag är glad över denna överenskommelse, säger Berith Ollhage från Gislaved handel. I mindre kommuner som Gislaved är det viktigt att kommunen tar ett ännu större ansvar för att folk etablera sig här och bo kvar.

- Nu kommer vi kunna samla alla resurser till ett bolag. Det kommer ge få våra företag möjlighet till en större utveckling men även möjliggöra för nya företag, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Sju fokusområden som gynnar hela kommunen

Näringslivet har en viktig roll i ett samhälls- och tillväxtperspektiv. GNAB:s uppdrag är att vara en stödjande och utvecklande funktion inom de områden som bidrar till ökad ekonomisk tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Genom samverkan mellan olika aktörer ska bolaget arbeta för en utveckling som gynnar hela Gislaveds kommun. Det nya bolaget kommer att arbeta med sju olika fokusområden:

 • Infrastruktur och tillgänglighet – Underlätta för pendling, logistik och kommunikationer inom väg, järnväg och bredband i kommunens alla delar.
 • Attraktivitet – Verka för att kommunen är en uppskattad plats att bo på, verka i eller besöka.
 • Kompetensförsörjning – Trygga näringslivets kompetensbehov på kort och lång sikt.
 • Näringslivsutveckling, nyföretagande, nyetablering – Verka för att stärka befintliga verksamheter, stimulera nystart och attrahera nya verksamheter till kommunen
 • Internationalisering – Verka för ökad export och kontakter för ökat internationellt utbyte.
 • Handelsutveckling inklusive ”Framtidens stad” – Verka för att alla kommunens orter utvecklas i dialog mellan näringsliv, fastighetsägare och kommunen
 • Destinationsutveckling och besöksnäring inklusive turistbyråer – Verka för en samordning och utveckling av turism och besöksnäringen inom kommunen med ett regionalt perspektiv.

Finansiering

Nya GNAB kommer att finansieras helt av kommunen och kostar 7,8 miljoner kronor. Kommunen står redan idag för större delen av den kostnaden genom bidrag till GNAB och egen verksamhet. Den utökade kostnaden blir runt 2 miljoner kronor.

De pengar som näringslivet finansierar GNAB med kommer att användas till utvecklinga av olika projekt och inte till grundfinansieringen av bolaget.

Kommunens bolag och stiftelser

Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag och stiftelser.

Bolag som ägs till 100% av Gislaveds kommun

 • AB Gislavedshus – uthyrning av lägenheter, affärslokaler, förskolor med mera
 • Gisletorp Lokaler AB – äger och förvaltar industrifastigheter
 • Gislaved Energi AB med dotterbolagen Gislaved Energiring AB och Gislaved Energi Vindkraft AB – äger elnätet i Gislaved med omnejd, säljer el, fjärrvärme och andra energitjänster samt arbetar med utbyggnad av vindkraft.

Bolag som ägs till 50% av Gislaveds kommun

 • Gislaved Näringsliv AB – arbetar för en positiv utveckling av kommunens näringsliv

Stiftelser som ägs delvis av Gislaveds kommun

 • Stiftelsen Torghuset – en samlingslokal som arrangerar konserter, föreläsningar, bröllopsfester med mera samt innehåller en biosalong – ägs till 75%
 • Stiftelsen Gisleparken – var tidigare en nöjesverksamhet, nu ligger stiftelsen vilande – ägs till 64%
 • Stiftelsen Isabergstoppen – äger och driver skid- och konferensanläggningen Isaberg Mountain Resort - ägs till 90,74%

Sidan uppdaterades senast: