Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Integrationsbidrag delas ut till föreningar

Intresset för att söka kommunens integrationsbidrag var stort. Nu är det beslutat vilka föreningar som får dela på två miljoner kronor.

Av de 34,6 miljoner kronor som Gislaveds kommun fått i statligt bidrag för att underlätta flyktingmottagandet beslutade kommunstyrelsen i juni att två miljoner ska gå till föreningar och organisationer som vill göra integrationsinsatser.

- Det finns ett stort och ovärderligt engagemang från det civila samhället och att vi kan hjälpa dem ekonomiskt känns väldigt bra, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Många intresserade föreningar

Totalt kom det in 20 ansökningar på närmre tre miljoner kronor. Fyra av dem föll bort eftersom de inte uppfyllde kraven. Nu har kommunstyrelsen beslutat att de föreningar som var berättigade till bidrag får bidrag allihop. Ansökningarna handlar om allt från prova-på aktiviteter till samhällsorientering, film, utflykter, läxläsning och LAN.

- Det är väldigt positivt att vi har fått in så många ansökningar. Många som har sökt har en verksamhet som redan finns och som nu kan utvecklas. Att vi kan förstärka deras arbete känns bra, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

De föreningar som har sökt bidrag är spridda över stora delar av kommunen och har olika verksamheter. En del är mer inriktade på ett visst område eller intresse, andra är lite bredare som idrottsföreningar och kyrkor.

- Aktiviteterna som ordnas med hjälp av integrationsbidraget kan bli väldigt goda exempel som vi kanske kan stötta även i framtiden genom våra föreningsbidrag, säger Tommy Stensson (S), fritidsnämndens ordförande.

Viktigt för integrationsarbetet

Under 2015 hittade många nyanlända med uppehållstillstånd, men även asylsökande, en ny tillvaro i kommunen. Visionen för integrationsarbetet är att alla kommuninvånare, oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att utveckla sitt vardagsliv och känna sig delaktiga.

Niclas Palmgren berättar att det inte är lika vanligt för kvinnor i andra kulturer att delta i aktiviteter i samhället som det är för de som har vuxit upp i Sverige.

- Det finns en stor utmaning i att hjälpa dessa kvinnor att ta del av exempelvis föreningslivet så det känns extra bra att vi kan bidra till projekt som kan bryta det, säger Niclas Palmgren.

Integrationsbidraget ska användas för att stimulera föreningar och andra organisationer som genom sina insatser kan stödja, underlätta och påskynda integrationen av nyanlända.

- Jag ser fram emot enormt mycket verksamhet för de här pengarna och är oerhört stolt över att få leva i en kommun med de värderingarna. Politiskt har vi en stor samsyn i den här frågan, säger Peter Bruhn (MP), gruppledare.

Projektet ska redovisas och utvärderas

Hur insatserna har lyckats kommer att utvärderas och förutom att genomföra aktiviteterna ska föreningarna även redovisa dem ekonomiskt och verksamhetsmässigt. De föreningar som får mer än 100 000 kronor får hälften först och andra hälften efter en delredovisning av projektet.

- Det här är nytt för oss och det blir intressant att utvärdera vad det leder till. Jag hoppas på en bättre integration och ett mer inkluderande samhälle, säger Carina Johansson.

Föreningar som får bidrag

 • Westbo Innebandyklubb - prova-på-aktiviteter
 • Gislaveds Idrottssällskap - fotbollslag med ensamkommande flyktingbarn
 • Trastens internationella kvinno- och ungdomsförening - svenskt vardagsliv i teori och praktik
 • Trastens Idrottsförening - projektet samhällsorientering i samarbete med Framtidscentrum
 • Trastens Idrottsförening - projektet meningsfylld fritid i samarbete med olika föreningar i kommunen
 • Engagemang Gislaved - världsutställning vid Gisledagarna
 • NitroXy - planera och genomföra ett LAN
 • Film och Fotoföreningen - film över generationer angående svenska koder
 • Film och Fotoföreningen - projektet integration mellan konstnärer
 • Broaryd-Burseryds Allianskyrkor - flera olika aktiviteter
 • Gislaveds pastorat - utflykt till Borås djurpark
 • Equmeniakyrkan Smålandsstenar - flera olika aktiviteter
 • Hestra missionsförsamling - språk- och stickcafé
 • Equmeniakyrkan Anderstorp - språkcafé och läxläsning
 • Somaliska kvinno- och ungdomsföreningen - gymnastik samt diverse resor

Sidan uppdaterades senast: