Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Klass SA16A tillsammans med Hanna, Amanda och Sonia från utvecklingsenheten.

Elever tycker till om hållbarhetsmål

God utbildning för alla är det viktigaste målet för en hållbar utveckling enligt elever på Gislaveds Gymnasium.

I år uppmärksammades FN-dagen under en hel vecka på Gislaveds Gymnasium och de globala målen för hållbar utveckling var i fokus. Klass SA16A presenterade sitt arbete för kommunens tjänstemän som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Under arbetets gång har klassen haft kontakt med Hanna Seger, planarkitekt, Amanda Johansson, utvecklingsledare och Sonia Denkiewicz, utvecklingsledare. Kontakten togs av klassens lärare för att eleverna skulle få en inblick i kommunens arbete med hållbar utveckling. Under FN-veckan besökte Hanna, Amanda och Sonia Gislaveds Gymnasium och fick ta del av elevernas arbete.

- Många viktiga frågor och kloka tankar utbyttes! Vi passade även på att fråga eleverna vilket av de globala målen de tycker är viktigast, berättar Hanna Seger.

Viktigaste mål

God utbildning för alla, ingen fattigdom och hälsa och välbefinnande var de tre målen som kändes viktigast för eleverna.

- Flera av eleverna tyckte att alla mål är lika viktiga, och visst är det så. Men eleverna menar att god utbildning är en förutsättning för att skapa förståelse och fylla grundläggande behov, berättar Hanna Seger.

Klassen presenterade sitt arbete i skolans cafeteria och arrangerade även en tipsrunda. Tipsrundan handlade om hur olika organisationer och länder jobbar mot hållbar utveckling. Svaren fanns att läsa i en rullande projicerad presentation.

Många elever menade att behoven kan skilja sig åt beroende på om man ser till den egna kommunen eller hela världen, berättar Hanna Seger. Andra funderade på om människan eller miljön är viktigast.

Eleverna fick rösta på ett antal mål för hållbar utveckling.

Vad är de globala målen?

De globala målen antogs vid FN:s toppmöte i september 2015 av världens stats- och regeringschefer. Den innehåller 17 mål och 169 delmål och är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

I begreppet hållbar utveckling finns tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Sidan uppdaterades senast: