Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Europa minskar avfallet

Gislaveds kommun deltar i EU-projektet ”Europa minskar avfallet” 19-27 november.

"Europa minskar avfallet" startade 2009 med syftet att minska avfallet i hela Europa och årets tema är förpackningsavfall. Alla länder som deltar genomför under en och samma vecka aktiviteter för att förebygga avfall och för att minska mängden farliga ämnen i avfallet.

Avfallsmängderna måste minska

I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall. Ändå står vi inför samma stora utmaning som resten av världen: våra avfallsmängder måste minska.

I Sverige återvinns 99 procent av allt hushållsavfall, antingen som material eller energi. Men den stora miljövinsten finns i att minska mängderna avfall. Stora avfallsmängder innebär nämligen en enorm förbrukning av jordens resurser.

De senaste tio åren har hushållsavfallet ökat med över 30 procent i Sverige. Då hjälper det inte att Sverige har en mycket bra avfallshantering. Vi måste göra mer och det gäller både hushållsavfall och avfall från verksamheter.

Ett första steg kan vara att se över den egna konsumtionen. I nästa steg kan det vara bra att tänka på om det du tänkt slänga kanske kan återanvändas eller skänkas till second hand. Behöver det fortfarande slängas är det återvinning som är nästa alternativ.

Tips och aktiviteter för att minska avfallet

Under veckan 19-27 november genomförs mängder av avfallsminskande aktiviteter runt om i Europa. Avfall Sverige driver, tillsammans med sina medlemmar detta EU-projekt och på deras hemsida finns mer information om alla aktiviteter som genomförs i Sverige.

För att uppmärksamma ”Europa minskar avfallet” i vår kommun kommer vi bl.a. att lägga ut tips på vår Facebooksida om hur du kan bidra till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända.

Du kan även läsa mer om vårt arbete med att minska avfallet och få tips om en mer hållbar konsumtion på gislaved.se.

Läs mer i läkarna i högerspalten.

Sidan uppdaterades senast: